0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

جامعه شناسی پایه 11 کدمحصول : 37217

md1623558827
وضعیت محصول :
قابل تهیه
420,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
550 g
+
وحید تمنا - گروه مولفان
مشاوران آموزش
رحلی
9786002180858
200
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب جامعه شناسی پایه 11 

 

دیدگاه های مختلف درباره تعامل جهان تکوینی و جهان انسانی

سه دیدگاه مختلف درباره ارتباط جهان تکوینی و جهان انسانی مطرح شده است که به ترتیب آن را مطالعه میکنید: .

نظر اول درباره ارتباط جهان تکوینی و جهان انسانی

برخی جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود میکنند.این گروه جهان طبیعت را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی میدانند. از نظر آنان،«ذهن افراد» و «فرهنگ جامعه» ، هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربروط به آنها نظیر علوم طبیعی است. این گروه بین علوم بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند. نادیده گفتن تفاوت علوم طبیعی ، ظرفیت ها و قابلیت هایی را از علوم انسانی و اجتماعی سلب میکند.

نظریه دوم درباره ارتباط جهان تکنوینی و جهان انسانی

«جهان فرهنگی» را مهم تر از جهان ذهنی و «جهان تکوینی» میدانند. جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه میدانند. جهان تکوینی را ماده خامی برای داخل و تصرف فرهنگ ها و جوامع مختلف میدانند.

نظریه سوم درباره ارتباط جهان تکوینی و جهان انسانی

هر دو جهان تکوینی و فرهنگی و ذهنی را مهم در تعامل یکدیگر میدانند. در نگاه قرآنی، جهان تکوینی محدود به جهان طبیعیت نیست و ادراک و آگاهی نیز منحصر به انسان نیست و جهان تکوینی براساس حکمت و مشیت خداوند سبحان رفتاری حکیمانه با افراد و جوامع انسانی دارد. قرآن کریم برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل است و از زندگی و مرگ امت ها سخن میگوید، علاوه بر آن جهان فردی ا نیز نادیدیه نمیگیرد و بر مسئولیت فرد در فبال فرهنگ و جامعه تاکید کمیکند. به ارتباط متقابل بین جهان فرهنگی جهان تاکید دارد.

این مطالب را بخوانیم و بدانیم حتما یاد بگیرید: از منظر قرآن«جهان تکوینی» درهای برکت خود ر به روی انسان ها میگشاید اگر: 1)انسان ها اخلاقی الهی داشته باشند و 2) جامعه از فرهنگ توحیدی برخوردار باشد( بیانگر ارتباط و تعامل جهان تکوینی و جهان انسانی و برخورد حکیمانه و هوشمندانه جهان تکوینی با جهان انسانی است.)

از منظر قرآن هرگاه افراد و فرهنگ جامعه ، هویتی مشرکانه داشته باشند، زمین و آسمان از تعامل سازنده با آنها باز می مانند و ظریفت های الهی و آسمانی خود را از پنهان می کنند. (بیانگر ارتباط و تعامل جهان انسانی و جهان عینی و برخورد حکیمانه و هوشمندانه جهان تکوینی با جهانی انسانی است)

شاید شما تا به حال نتوانسته باشید دلیل تاکیدهای مکرر بر پرسش های بنیادین را در دروس علوم انسانی به خوبی متوجه شوید. معمولا کتاب های درسی این سوال ها را به صورت کلی مطرح کرده و انتظار دارند تا علم آموزان با همین اشاره های کوتاه منوجه منظور آنها شوید. این در حالی است که معمولا در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و شما دانش اموزان مجبور میشوید این سوال ها و طبقه بندی ها را در ذهن خود به خاطر سپارید بدون آنکه منظور از آنها را به خوبی بفهمید. در این قسمت سعی خواهیم تا با چند مثال موضوع را برای شما روشن تر کنیم. فرض کنید یک روز اعلام شود که هیچ قانونی در شهر ما اجرا نمیشود و پلیس و دادگاه ها همه منحل شده اند. در این صورت چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟ حداقل 4 فرض برای پیامد این اتفاق قابل تصور است.

  • حالت اول: بدبینی مطلق

مادر و پدر شما بر خلاف هرروز بدون آنکه شما را از خواب بیدار کرده و دور میز صبحانه نشسته و راهی مدرسه کنند، به محل کار خود رفته اند، با تعجب و درحالی که دیرتان است از خانه خارج می شوید. میخواید سوار تاکسی شوید تا به مدرسه برسید اما راننده های که عجله شما را می بینند همگی درخواست کرایه 3 برابری میکنند . وارد مدرسه شده و متوجه می شوید همه بچه ها تنها همدیگر را به عنوان رقیب می شناسند و مخفیانه دفترها و کتابهای همدیگر را پاره و خراب میکنند. معلمان مدرسه در حال نزاع بر سر ساعات کلاسی اند و هیچ کس حاضر نیست کوتاه بیاید.

 

 

برای تهیه کتاب جغرافیا پایه 11 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران