0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

پرسمان تاریخ یازدهم انسانی کدمحصول : 37198

md1623558782
وضعیت محصول :
قابل تهیه
180,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
420 g
+
مهدی شیخ پور
گاج
رحلی
9786003597051
160
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب پرسمان تاریخ یازدهم انسانی 

  • سوال 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنبد.

امویان در دوران خلافت .......................... و .......................... فعالانه مشارکت کردند. .......................... که نقش مهمی در جنگ جمل داشتند، پس از شکست در این جنگ به معاویه در شام پیوستند و با تمام قوا از او در جنگ .......................... پشتیبانی کردند. معاویه در زمان .......................... به خلافت شام منصوب شد. شامیان در جریان شورش معاویه بر امام علی از .......................... طرفداری کردند.

در دوران خلافت اموی، سیزده نفر از اعضای خاندان بنی امیه از دو شاخه .......................... و.......................... بر مسند قدرت نشستند. در زمان امویان شیوه ی اخذ بیعت توام با .......................... و .......................... بود. معویه و حاکم منصوب او در .......................... و .......................... اقداماتی از قبیل تطمیع و تهدید متوسل شدند تا بزرگان  این دو شهر را به بیعت با یزید وادار کنند. حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان و مخالفان خود سیاسیت .......................... و .......................... را دنبال می کردند. .......................... اجازه نداشتند که منصب های سیاسی، نظامی و قضایی مانند حکومت شهرها و فرماندهی سپاه و قضاوت را بر عهده بگیرند.

 

کدام گزینه به گزاره ی درستی اشاره می کند؟

الف ) خاندان بنی امیه بیش از فتح مکه مسلمان شدند.                      ب ) امویان در عصر جاهلیت بسیار ضعیف بودند.                      پ ) امویان در جنگ جمل دخالتی نداشتند.                      ت ) فرماندهی سپاه اسلام را در زمان عثمان برای ادامه ی فتوحات در اختیار گرفتند.

 

امام حسن (ع) برای ..................................... با شرایطی خلافت را به معاویه واگذار کرد.

الف ) حفظ آرامش جامعه اسلامی                                ب ) حفظ امنیت بلاد اسلامی                                پ ) جلوگیری از ریختن خون مسلمانان                                ت ) جلوگیری از نابودی شیعیان

 

درباره ی شیوه ی زیرکانه ی تبلیغات داعیان عباسی توضیح دهید.

این داعیان کانون های فعالیت خود را مناطق دور از مرکز خلافت عباسی به خصوص خراسان که گرفتار درگیری های فبیله های مهاجر عرب بود، قرار دادند. آنان نخست، معایب حکومت بنی امیه و ظلم و ستمی را که امویان نسبت به به اهل بیت پیامبر مرتکب شده بودند، بیان می کردند و سپس بدون اسم بردن از فرد خاصی مردم را به حکومت آل محمد فرا می خواندند. دعوت به آل محمد از یک سو باعث می شد که شیعیان و طرفداران اهل بیت جذب جنبش شوند و از سوی دیگر ماهیت رهبر واقعی جنبش مشخص نشودو از تعقیب و مجازات در امان بماند.

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف ) در شرایطی که خلافت عباسی در سراشیبی ضعف و انحطاط افتاده بود، یکی از نوادگان اسماعیل پسر امام صادق به نام ........................ حکومتی را در شمال آفریقا بنیان نهاد.

ب ) خلافت فاطمیان در زمان ......................... به اوج قدرت و شکوه دست یافت و قلمرو آن به نهایت وسعت خود رسید.

پ ) از اواخر دوران ......................... حکومت فاطمیان دچار ضعف سیاسی و بحران اقتصادی شد.

ت ) برای آنکه ......................... قاهره بتواند نقشی مانند بیت الحکمه بغداد داشته باشد، کتاب هایذ زیادی تهیه و در اختیار مشتاقان علم قرار گرفت.

 

 

برای تهیه کتاب پرسمان عربی یازدهم انسانی کلیک نمایید.

نظرات کاربران