0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

میکرو طلایی درسنامه های شیمی کامل کدمحصول : 37197

md1623558799
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,490,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1420 g
+
محمد رضا نصیری اوانکی - محمد علی مومن زاده - هادی نیاسری
گاج
رحلی
9786220301356
632
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب میکرو طلایی درسنامه های شیمی کامل 

  •  شیمی آلی، گروه های عاملی

امروزه ادویه ها برای جلوگیری از گرسنگی، افزلیش سوخت و ساز، جلوگیری از التهاب، پیشگیری از سرطان و گاهی بهبود یا رفع آن به کار می روند. یافته های تجربی نشان می دهند که چنین خواصی در ادویه ها به طور عمده وابسته به ترکیب های آلی موجود در آن ها است؛ ترکیب هایی که در ساختار خود افزون بر اتم های هیدروژن و کربن، اتم های اکسیژن، گاهی نیتروژن و گوگرد نیز دارند. شواهد تجربی نشان می دهد که تفاوت در خواص ادویه ها به دلیل تفاوت در ساختار این مواد آلی است.

بررسی مواد آلی موجود در آن ها نشان می دهد که وجود آرایش ویژه ای از اتم ها به نام گروه عاملی نقش تعیین کننده ای در خواص آن ها دارد. در هر یک از این گروه ها شیوه ی اتصال اتم ها به یکدیگر یا پیوند میان آن ها اهمیت ویژه ای دارد. گروه عاملی: آرایش منظمی از اتم هاست که به مولکول آلی دارای آن، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می بخشد.

  •  سوال 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ✓ یا × مشخص کنید.

الف ) پروتئین ها از جمله مواد ضروری برای بدن می باشند و همانند مواد معدنی نقشی در تامین انرژی بدن ندارند.

ب ) بیشترین ارزش سوختی در موادی که انرژی بدن را تامین می کنند متعلق به چربی هاست.

پ ) مهم ترین منبع تامین انرژی بدن قندها می باشند. دلیل این امر ارزش سوختی بیشتر این مواد نسبت به چربی ها و پروتئین ها می باشد.

ت ) آنتالپی سوختن هم ارز آنتالپی واکنش سوختن یک ماده است.

ث ) در واکنش سوختن متان اگر کربن مونوکسید جزو محصولات واکنش باشد، نمی توان آنتالپی واکنش هم ارز آنتالپی سوختن دانست.

 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ✓ یا × مشخص کنید.

الف ) گاز مرداب عمده گاز شهری را تشکیل می دهد

ب ) متان را نهمی توان از گرافیت تهیه کرد.

پ ) گرمای یک واکنش شیمیایی تابع مسیر انجام واکنش است.

ت ) هیدرازین ماده ای است که دارای سطح انرژی بالاتری نسبت به نیتروژن است.

ث ) با استفاده از دستگاه گرماسنج، آنتالپی واکنش تولید کربن مونوکسید از گرافیت را می توان اندازه گیری کرد.

 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ✓ یا × مشخص کنید.

الف ) برای اندازه گیری گرمای واکنش سوختن قند خوراکی، استفاده از روش های مستقیم گرماسنجی دقیق تر از روش آنتالپی پیوند است.

ب ) واکنش سوختن گاز مرداب را با دقت خوبی می توان با استفاده از آنتالپی میانگین پیوند محاسبه کرد.

پ ) برای محاسبه ی آنتالپی یک واکنش از طریق آنتالپی پیوند، بهتر است حداقل یکی از واکنش دهنده ها گاز باشد.

 

برای تهیه کتاب میکرو طلایی شیمی کامل کنکور کلیک نمایید.

 

کتاب های مرتبط
نظرات کاربران