0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

کتاب ماجراهای من و درسام جامعه شناسی دهم کدمحصول : 33399

md1623558705
وضعیت محصول :
قابل تهیه
540,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
+
حبیبه صالح نژاد-فرشته انصاری
خیلی سبز
رحلی
9786004121460
168
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ماجراهای من و درسام جامعه شناسی دهم

  • سوال 

با توجه به لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی ، به ترتیب کدام گزینه درست است؟

«انفاق – بت پرستی – منع رشوه خواری – اعتقاد به نبوت»

ارزش و لایه عمیق – عقاید و لایه عمیق – هنجار و لایه سطحی – عقاید و لایه عمیق

هنجار و لایه سطحی – ارزش و لایه عمیق – نماد و لایه عمیق – ارزش  لایه عمیق

عقاید و لایه عمیق – هنجار و لایه عمیق – ارزش و لایه سطحی – هنجار و لایه عمیق

هنجار و لایه عمیق – عقاید و لایه بنیادی – هنجار و لایه سطحی – عقاید و لایه عمیق

 

کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با لایه های سطحی جهان اجتماعی درست نیست ، اما در ارتباط با لایه های بنیادین جهان اجتماعی درست است؟

نماد و هنجارها از آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی هستند- عقاید و آرمان ها در لایه های عمیق جهان اجتماعی قرار می گیرندو بیشتر دچار تغییر می شوند.

نمادها برحسب شرایط در زمینه های مختلف قابل تغییرند و معمولا تغییر در آنها منجر به تغییر جهان اجتماعی نمیشود- باور و اعتقادی که انسان نسبت به اصل جهان و جایگاه انسان دارد، عمیق ترین پدیده های اجتماعی اند.

تغییر در لایه های سطحی تا زمانی که به تغییر در لایه های عمیق منجر نشود، موجب تحول و تغییر جهان اجتماعی نمیشود – در لایه های عمیق جهان اجتماعی ، اجزا و پدیده هایی قرار دارند که تاثیرات همه جانیه و عمیق برجهان اجتماعی می گذارند.

تفسیری که انسان از زندگی و مرگ دارد مربوط به لایه های سطحی جهان اجتماعی است- لایه های عمیق جهان اجتماعی نقش حیاتی و تعیین کننده ای برای جهان اجتماعی دارند و کم تر در معرض تغییرند.

جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی

اگر بدن خودمان و زندگی موجودات زنده اطرافمان مثل گیاهان و حیوانات دقت کنیم، متوجه میشویم مراحل رشد ارتباط و هماهنگی میان اجزا و طول عمر آن ها در گونه های شبیه به هم یکسان است.

مثال: یک درخت سرو در ایران یا هرجای دیگر دنیا و در هر موقعیت زمانی به یک صورت رشد و نمو میکند.

مثال: زندگی دسته جمعی مورچه ها نیز  در همه زمانها و مکان ها به صورت امروزی بوده است.

نتیجه: نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده یکسان است. هم چنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طی عصرهای متمادی تفاوت نمیکند.

آیا جهان های اجتماعی تاریخ یکسانی دارند؟

تا کنون آموخته ایم که جهان های اجتماعی با توجه به نوع عقاید و ارزش هایی دارند، متنوع هستند و با یکدیگر تفاوت دارند . ولی آیا جهان های اجتماعی در مسیر رشد و تحول خود نیز راه های متفاوتی را طی میکنند یا همه باید از یک مسیر عبور کنند؟

درپاسخ به این سوال دو دیدگاه در میان اندیشمندان (جامعه شناسان ، مردم شناسان و .... ) وجود دارد:

یک دسته معتقدند همه جهان های اجتماعی مسیر یکسانی را برای رشد خود طی میکنند.

دسته دیگر معتقدند هر جهان اجتماعی مسیر مشخص به خود را دارد.

 

 

برای تهیه کتاب ماجراهای من و درسام دین و زندگی 1 دهم انسانی کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران