0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ماجراهای من و درسام ریاضی 1 دهم کدمحصول : 24537

md1623558712
وضعیت محصول :
قابل تهیه
490,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
630 g
+
مصطفی دیداری
خیلی سبز
رحلی
9786004121255
275
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ماجراهای من و درسام ریاضی 1 دهم

  •  معادله ی درجه دوم و روش های مختلف حل آن

پله اول: درجه و مقدار عبارت ها جبری

همان گونه که در سال های گذشته دیدید ، عبارت های B2-4a,2x+1 & 3x2-7x+1/2 را عبارت جبری میگوییم.بزرگ ترین تونی (ضریب نه) از ایکس که در عبارت جبری وجود دارد را درجه ی آن عبارت جبری می نامیم. مثلا عبارت 10x+1 از درجه ی اول و عبارت جبری 5x2-6x+3 از درجه دوم است. اگر یادتان باشد، برای به دست مقدار عبارت جبری به ازای اعداد داده شده ، آن ها را به جای متغیرها ، قرار میدادم. مثلا مقدار عبارت جبری  10x+1 میشود:

10(2)+1=21 یا مقدار 5x2-6x+3 به ازای X=-1 میشود: 5(-1)2 -6(-1)+3=5×1+6+3=14

توجه دارید که اول باید توان ، سپس ضرب و تقسیم و در پایان جمع و تفریق را انجام دهید.

پله دوم: معادله و جواب آن عبارت جبری 3x-5 را در نظر بگیرید . می خواهیم ببینیم به ازای چه مقدار ، عبارت جبری برابر با عدد 4 میشود. به زبان ریاضی می نویسیم: 3x-5=4

این تساوی را یک معادله می نامیم. چون بزرگترین تون ایکس در این معادله، برابر 1 است، معادله ا درجه ی اول خواهید بود. منظور از جواب معادله ، عددی است که با قراردادن آن به جای ایکس دو طرف مساوی می شوند. مثلا X=3 جواب این معادله است، چو با قرار دادن آن به جای ایکس داریم: 4=5-9=5-(3)3 (یعنی دو طرف مساوی میشن). در اصطلاح میگوییم جواب معادله در معادله صدق میکند، یعنی با قرار دادن آن به جای ایکس ، تساوی برقرار شده و دو طرف با هم مساوی میشوند.

پله سوم: معرفی معادله ی درجه دوم معادله هایی مانند:

3x2+2=0        &          x2+3x-1=0 معادله ی درجه دوم مینامین. در حالت کلی معادله دوم می نامیم. در حالت معادله ی درجه دوم به صورت Ax2+bx+c=0 است که A,b,c ضریب های عددی معادله هستند مثلا در معادله ی X2+3x-1=0 داریم. C=-1     &      b=3,a=1 یا در معادله ی 3x2+2=0 داریم:

C=2,b=0,a=3 به عبارت های دیگر آ همان ضریب سی و ایکس عدد ثابت معادله است. اگر A=0 معادله ی درجه دوم نیست.

 

 

برای تهیه کتاب ماجراهای من و درسام عربی زبان قرآن 1 دهم کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران