0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ماجراهای من و درسام عربی دهم انسانی کدمحصول : 33363

md1623558706
وضعیت محصول :
قابل تهیه
530,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
560 g
+
علی جعفری ندوشن
خیلی سبز
9786004121392
277
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ماجراهای من و درسام عربی دهم انسانی 

 شیوه ی ترجمه جمله 

در زمینه ی ترجمه ی جمله باید بتوانید با توجه به واژه هایی که تا کنون آموخته اید، آیات، احادیث، عبارات و متن های عربی را واژه به واژه ترجمه کنید و سپس به فارسی روان برگردانید و سعی کنید فعل عبارت را تشخیص دهید و در آخر آن، فعل را به فارسی ترجمه کنید. با دانستن واژه های مترادف (هم معنی) و متضاد، می توانید جمله های جدید بسازید و دایره ی لغات خود را افزایش دهید.

علاوه بر آن از اطلاعات عمومی و دانش تاریخ، جغرافی، فیزیک و ریاضی و .... استفاده کنید تا اگر جمله و گزاره ای به زبان عربی بیان شده است، بتوانید با توجه به واقعیت و عدم واقعیت آن درستی یا نادرستی آن را تاکید کنید.

 نکاتی درمورد قواعد در متن درس اول 

حرف «ه» در آخر بیشتر مصرع های دوم ابیات علامت مونث «ة» است که به همین دلیل ضرورت شعری نقطه های آن حذف شده است ولی در آخر واژه های «قمر، مطر، بصر» علامت مونث بودن نیست و تنها به خاطر ضرورت شعری آمده است!

اگر اسمی مذکر باشد، ضمیر آن نیز مذکر می آید و اگر مونث باشد، ضمی آن مونث می آید مانند «هو» و «ـه» که به اسم مذکر «الله ، المَرءِ» باز می گردنند و «ها» که به اسم مونث «الشّجرة ، الشّمس» در بیت های سوم و چهارم باز می گردد.

 اعداد اصلی و ترتیبی و رابطه شان با معدود 

یکی از مباحث مهم در زبان عربی بحث عدد و معدود است. در سال های گذشته با دو نوع عدد (اصلی و تزئینی) آشنا شدیم، آن هم از یک تا دوازده . از یکم تا دوازدهم (برای آشنایی با ساعت و وقت). اینک در این درس علاوه بر اعداد 1 تا 12 قواعد بقیه ی اعداد تا 100 را می آموزیم مو ارتباطش را با معدو ( اسم قابل شمارش بعد از آن) از نظر اعراب «  ٌ  ٍ  ً » (علامت هایی مه نقش کلمه را در جمله نشان می دهند)، جنسیت (مذکر و مونث) و تعدا (مفرد، مثنی و جمع) یاد آور می شویم.

فعل ثلاثی مجرد سه حرفی تنها 

برای جدا کردن فعل ثلاثی مجرد از ثلاثی مزید، صیغه ی سوم شخص مفرد فعل ماضی که در زبان عربی همان مفرد مذکر غایب (صیغه ی اول ماضی) است را معیار قرار می دهیم. اگر چنین فعلی فقط سه حرف اصلی (ف ع ل = فاء الفعل، عین الفعل ، لام الفعل) داشته باشد و حرف یا حروف زائد نداشته باشد، آن را (فعل ثلاثی مجرد) می گوییم و فعل های دیگری که از این فعل (مفرد مذکر غایب ماضی) ساخته می شود نیز «ثلاثس مجرد» است؛ یعنی فعل های مضارع، امر، نهی و ... در تمامی صیغه های آن.

 

برای تهیه کتاب ماجراهای من و درسام منطق دهم کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران