0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

فارسی دوم دبستان آدم برفی کدمحصول : 11030

md1623558625
وضعیت محصول :
قابل تهیه
180,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
350 g
+
بابک بامداد
واله
رحلی
9786005923704
126
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب فارسی دوم دبستان آدم برفی 

  • سوال 

در پایان هر ترکیب یک حرف بگذار تا کلمه های زیر کامل شود.

گو.......... - حوصل.......... - آغا..........

میه.......... - بامدا.......... - پد..........

 

یک داستان آزاد مانند داستان پوپک در داستان های کهن پارسی را بخوان و واژه هایی که پنج نفطه دارند پیدا کن و زیر آن را خط بکش.

شعر یار مهربان آقای یمینی شریف را خوب بخوان و سپس تلاش کن بدون نگاه کردن به آن در جاهای خالی واژه ی مناسب را به یادآوری و بنویسی

من یار ....................                                دانا و خوش ....................

..............سخن فراوان                                ........................ بی زبانم

پندت ..............فراوان                                من یار .................... دانم

من ................هنرمند                                با سودو بی ....................

.................... غافل                                 من...................... مهربانم

 

در هریک از جمله های زیر، یکی از واژه های درون کمانک را در جای خالی بنویس.

الف) من کیمیا را در حیات مسجد.................... . (دیدم – دیدیم )

ب) هنگامی که ما به کلاس های مسجد می رویم، خیلی خوش حال .................... . (هستم – هستیم )

به جای واژه هایی داخل گیومه است ، کلمه ی مناسب دیگری در داخل کمانک بنویس.

الف) هوای کثیف و آلوده برای ما «ضرر» (.................... ) دارد.

ب) من از چیزهایی که دارم «مواظبت» (....................) میکنم.

پ) همه پدران، «با محبت» (....................) هستند.

ت) ما باید کسانی را که ناتوتن هستند، «یاری» (....................) کنیم.

 

در درس چوپان درست کار گوسفند ها چه گناهی داشتند؟!

آیا از سرنوشت آنها خبر داری؟

اصلا به آنها اندیشده ای؟

اگر داستان ادامه داشت ، دوست داشتی چگونه نوشته می شد؟

بله! با دو یا سه جمله پایان داستان را ادامه بده و با سلیقه ی خودت بنویس.

 

 

برای تهیه و مشاهده ی کتاب ریاضی دوم دبستان آدم برفی کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران