0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی دوم دبستان آدم برفی کدمحصول : 11028

md1623558623
وضعیت محصول :
قابل تهیه
220,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g
+
بابک بامداد
واله
رحلی
9786007287200
204
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی دوم دبستان آدم برفی

  •  سوال 

جاهای خالی را کامل کن.

27 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

94 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

35 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

20 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

69 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

87 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

50 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

77 برابر است با ................ یکی ................ ده تایی

 

برای هریک از عبارت های فارسی زیر یک جمع بنویس.

دو به اضافه هفت میشود نه: ................ = ................ + ................

سه به اضافه چهار میشود هفت : ................ = ................ + ................

حاصل جمع دو عدد پنج و چهار میشود نه: ...........................................

حاصل جمع دو عدد هشت و دو میشود ده : ...........................................

 

مسئله های زیر را حل کنید.

سپیده 10 تخم مرغ خرید. 4 تا از آن ها شکست . چند تخم مرغ سالم ماند است؟

ندا 7 گل رز و 3 گل محمدی کاشت . او چند گل کاشته است؟

کوروش 8 سیب کاشت. 2 تای آنها را به خواهرش داد. او چند سیب برایش باقی مانده است؟

مادرم دو پیراهن برای من و برادرم دوخت. او برای هر پیراهن 5 دکلمه لازم دارد.او چند دکمه باید بخرد؟

3 شمع روشن است. چند شمع دیگر روشن کنیم تا تعداد آن ها به 7 تا برسد؟

یک مسئله بنویس که حل آن 8 = 3 + 5 باشد.

 

جمع های مربوط را به کشیدن خط به هم وصل کنید.

(4  + 5 ) + 6                   6 + ( 5 + 5 )

(  3+ 8 ) + 2                   3 + ( 8 + 2 )

( 6 + 5 ) + 5                   7 + ( 9 + 1 )

 

برای تهیه کتاب به روش آموزش دوم دبستان فارسی، ریاضی و علوم کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران