0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی پنجم دبستان کارپوچینو کدمحصول : 80

md1623558613
وضعیت محصول :
قابل تهیه
300,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
490 g
+
شیما زهره وند-اکرم نژاد فلاح-نرجس تیمناک
گاج
رحلی
9786003595316
192
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی پنجم کارپوچینو  

  •  سوال 

1- نسبت دو عدد 1 به 8 است . اگر یکی از این عدد ها 64 باشد ، عدد دیگر کدام گزینه می تواند باشد ؟

الف ) 8                                ب ) 9                                         ج )512                              د) گزینه های الف و ج

 

2- اگر اندازه ی ضلع یک ظرف مکعبی شکل 5 سانتی متر باشد ، گنجایش آن چند سی سی است ؟

الف ) 125                          ب ) 12500                                  ج )0/125                            د) 15

 

3-جاهای خالی را با استفاده از کلمه ها یا عبارت های مناسب کامل کنید .

الف)760 تا صد میلیون ، برابر است با ......... میلیارد .

ب) 3/5لیتر برابر است با ........... سانتی متر مکعب.

ج) اگر شعاع دایره 0/6 متر باشد ، قطر آن ..... متر است .

د) در پرتاب یک تاس ، احتمال آمدن عدد بزرگ تر از 3 ، با عبارت ............. بیان می شود .

 

4-اگر از عدد 54974000 ، 3 تا ده میلیون کم کنیم ، کدام رقم تغییر می کند ؟

الف ) 4                                     ب ) 9                                             ج )5                                     د)7

 

5- در الگوی رو به رو، عدد دوازدهم چند است ؟

1,4,9,16,.....

الف ) 121                                  ب ) 144                                      ج ) 60                                     د)122

 

6- سولماز یک پیتزای گرد را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند ؛ سپس هر قسمت را به سه قسمت مساوی دیگر تقسیم می کند . هر تکه ی حاصل چه کسری از کل پیتزا است ؟

الف ) یک سوم                                  ب ) یک چهارم                                     ج ) یک هفتم                                   د) یک دوازدهم

 

7- یک اداره 220 نفر کارمند دارد . اگر تعداد کارمندان مرد 3 برابر کارمندان زن باشد :

الف) نسبت تعداد کارمندان مرد به زن را به صورت کسر نمایش دهید .

ب) تعداد کارمندان زن را به دست آورید.

 

8-  برای درست کردننوعی شربت ، آب و شهد را به نسبت 7 به 3 مخلوط می کنند. چند درصد این شربت از شهد تشکیل شده است ؟

الف ) 70                                 ب ) 60                                             ج ) 25                                     د) 30

 

9-کتابی را با 20% تخفیف به قیمت 8000 تومان خریدیم . قیمت اولیه ی آن چقدر بوده است ؟

الف ) 1600                                 ب ) 9600                                      ج ) 6400                                     د) 10000

 

10- کدام یک از عددهای زیر از 3 تا صد میلیون ،5 تا یک میلیون و 200 تا یکی درست شده است ؟

الف ) 305200                                ب ) 35000200                                      ج ) 3500200                                     د) 305000200

 

برای تهیه کتاب اجتماعی 5 پنجم دبستان کارپوچینو کلیک نمایید

نظرات کاربران