0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

عربی نهم کارپوچینو کدمحصول : 12783

md1623558584
وضعیت محصول :
قابل تهیه
320,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
450 g
+
امیر علیزاده-عصمت پارساییان
گاج
رحلی
9786003595507
176
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب عربی نهم کارپوچینو

  •  سوال 

برو ای زاهد خود بین  که ز چشم من و تو           راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان             حدیث عشق بیان کن ، بدان زبان که تو دانی

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین             کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

در ادبیات بالا فعل ها را مشخص کنید. .........................................

نوع هر کدام را نیز مشخص کنید.................................................

خواهد بود ...................  دانی ...................

 

برو ، بخوان ، بیان کن ، بنشین ، ببین: ...................

تا کنون با این افعال در زبان عربی آشنا شده اید؟

« مستقبل – مضارع »

آن را بنویسید: ...................

کدام یک از افعال بالا برایتان جدید است و معادل آن در زبان عربی استفاده نکرده اید؟

.............................................................................

آن ها را بنویسید: ...................

 

به متن زیر دقت کنید:

یا ولدی : اذهب الی المدرسه و اقرا دروسک  و اعلم آ ن کمال الدین طلب العلم و العمل به .

یا بنتی: اذهبی لی المدرسه و اقرائی دروسک و اعلمی : آن کمال الدین طلب العلم و العمل به . 

میتواند افعال جملات بالا بالا را پیدا کنید و آنها را ترجمه کنید.

................... ، ................... ، ................... ، ................... ، ................... ،...................

 

اکنون به افعال زیر نگاه کنید.

اذهب : برو          اذهبی : برو

انظر : ببین          انظری : ببین

اقرا: بخوان          اقرائی : بخوان

 

 

برای تهیه کتاب فارسی 9 نهم کارپوچینو کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران