0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار ریاضی 3 سوم دبستان کدمحصول : 37132

md1623558577
وضعیت محصول :
قابل تهیه
200,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
490 g
+
عشرت بالغ - طاهره نقی نژادیان
کلاغ سپید
رحلی
9786009992195
159
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار ریاضی 3 سوم دبستان

  •  سوال 

وقتی عقربه ی بزرگ یک بار کامل ساعت ا دور بزند ، 60 دقیقه را طی میکند. بنابراین وقتی میگوییم عقربه ی بزرگ چه کسری از ساعت را نشان میدهد یعنی چند قسمت از 60 دقیقه را که  کل قسمت هاست ، طی کده است . پس در مخرج کسر عدد 60 نوشته میشود و در صورت کسر تعداد دقیقه هایی که عقربه ی بزرگ بعد از 12 حرکت کرده است.

 

مانند نمونه ، جاهای خالی را پر کن.

780 سانتی متر یعنی ................. متر و 100/80 متر.

349 سانتی متر یعنی ................. متر و ................. متر.

7 سانتی متر و 3 میلی متر یعنی ................. سانتی متر و ................. سانتی متر.

4612 گرم یعنی ................. کیلوگرم و ................. کیلوگرم.

1523 گرم یعنی ................. کیلوگرم و ................. کیلوگرم.

8700 گرم یعنی ................. کیلوگرم و ................. کیلوگرم.

 

عبارت های زیر را کامل کن.

2/1 عدد 20 می شود ................. .

نصف عدد 10 می شود ................. .

ربع هر چیزی از نصف آن ................. است .

دو پنجم یعنی ................. قسمت از ................. قسمت مساوی و آن را به صورت ................. می نویسیم.

یک ششم یعنی ................. قسمت از ................. قسمت مساوی و آن را به صورت ................. می نویسیم.

 

عدد 5926 را با حروف بنویس .................

ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است ؟ .................

عدد 6 در چه مرتبه ای قرار دارد؟ .................

 

در جاهای خالی واحد مناسب بنویس.

طول مداد من 15 ................. است.

طول اتاق برادرم 3 ................. است.

فاصله ی شهر تهران تا کرج 45 ................. است.

جرم یک هندوانه 3 ................. و 250 ................. است.

 

برای تهیه کتاب شاهکار فارسی 3 سوم دبستان کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران