0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

20 آزمون مولتی کمپلکس هوش و استعداد پنجم و ششم کدمحصول : 37098

md162355833
وضعیت محصول :
قابل تهیه
480,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
490 g
+
مصطفی باقری
مهر و ماه
رحلی
9786003174306
188
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب 20 آزمون مولتی کمپلکس هوش و استعداد پنجم و ششم 

  •  سوال

در جمله ی «صدای بی وقفه دستگاه، خوابیدن ما را در شب، سخت کرد.» کدام کلمه ی مشخص شده است؟

منقطع                                       خشن                                       نرم                                       مداوم

  • سوال 

در دنباله ی رو به رو به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟                                                                                                                         

   ?،0،1،2،4،6،9،12،16

14                                       18                                       25                                       21                                       20

  • سوال 

کدام یک از عددهای داده شده با سایر عددها متفاوت است؟

9678                                       4572                                       5261                                       3527                                       20

  •  سوال

 سن احمد 4 برابر سن جواد و سن جواد 3 برابر سن سهند است. اگر سن آن ها روی هم 192 سال باشد، سن هر کدام چقدر است؟

1) احمد 144، جواد 36 و سهند 1                                       2) احمد 36 ، جواد 144، سهند 12                                       3)احمد 130، جواد 40 و سهند 22                                       4)احمد 144، جواد 12 و سهند 36

  •  سوال 

مردی 53 لنگه جوراب در کشوی میزش دارد که 21 لنگه ی آن آبی، 15 لنگه ی آن مشکی و 17 لنگه ی آن قرمز است. برق قطع شده است و او در تاریکی کامل به سر می برد. او باید چند جوراب از کشو بیرون آورد تا 100 درصد مطمئن شود که یک جفت جوراب مشکی را برداشته است؟

38                                       40                                       15                                       39                                       نمی توان 100 درصد مطمئن بود

سوال

با استفاده از رقم های زیر، یک عدد 5 رقمی بنویسید، به طوری که رقم های این عدد در خط زیر، پشت سر هم باشند و مجموع رقم های این عدد 22 باشد؟

7،3،9،6،4،1،3،7،9،3،5،4،1،7،6،5

14539                                       93541                                       53941                                       45139

 

 

 

برای تهیه کتاب هوش و کمپلکس پنجم و ششم کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران