0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

فصل میوه چینی کتابکار تابستان دوم ابتدایی کدمحصول : 7046

md162355795
وضعیت محصول :
قابل تهیه
400,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
430 g
+
معصومه نجیب
صیانت
رحلی
9786002550903
172
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب فصل میوه چینی کتابکار تابستان دوم ابتدایی 

  •  سوال 

با کلمه های زیر جمله ها را کامل کن.

درختان - تفریحی - لذت - خوشحال - دلپذیر - درس خوان - مرتب 

هوای روستا بسیار .................. است. 

یک دانش آموز خوب باید .................. باشد.

در تابستان از خوردن بستنی ......................... می بریم.

دانش آموزان همراه معلم خود به یک اردوی .................. رفتند.

امروز طوفان شدیدی آمد و ......................... را انداخت.

من پدر و مادرم را خیلی دوست دارم و همیشه از دیدن آن ها لذت .................. می شوم.

  •  سوال 

با تمام شدن سوخت ها چه مشکلاتی برای ما اتفاق می افتد؟

پخت و پز مشکل می شود                                          خانه ها را به سختی گرم خواهیم کرد

وسایل نقلیه از کار می افتند                                        همه ی موارد درست است

  •  سوال 

متن های زیر را کامل کنید.

به کسی که از باغ مراقبت می کند ....................... می گویند.

به کسی که نان می پزد............................ می گویند.

به کسی که خانه می سازد ......................... می گویند. 

به کسی که مدرسه را اداره می کند ...................... می گویند.

به کسی که به تخلفات رانندگی رسیدگی می کند ......................... می گویند.

  •  سوال 

محصول پرتقال یک باغ در سال 750 کیلوگرم است. و محصول نارنگی 200 کیلوگرم کم تر از پرتقال ها است. حساب کنید محصول نارنگی این باغ در سال چند کیلوگرم است؟

650 کیلوگرم                           850 کیلوگرم                       350 کیلوگرم                        550 کیلوگرم

 

 

برای تهیه کتاب کار فارسی دوم دبستان کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران