0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

نردبام انگلیسی پیشرفته جامع کدمحصول : 37028

md162355681
وضعیت محصول :
قابل تهیه
870,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
930 g
+
حمید خزایی - ابوطالب بیگ محمدی
خیلی سبز
رحلی
9786004126380
409
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب نردبام انگلیسی پیشرفته جامع 

  •  الگوی ساخت فعل مجهول  .to be + p.p

برای اینکه وجه مجهول را در زبان انگلیسی خوب یاد بگیریم، ابتدا باید مجهول را در زبانفارسی درک کنیم. مجهول این جمله چه می شود؟ «علی ایمیل را فرستاد.» آفرین! مجهولش می شود: «ایمیل فرستاده شد.»

خب همانطور که دیدید اول فاعل را حذف کردیم و مفعول را به ابتدای جمله آوردیم. سپس فعل را به صفت مفعولی (بن ماضی + ه) تبدیل کردیم و در پایان از یک فعل اسنادی (ربطی)  متناسب با جمله استفاده کردیم و تمام! حالا همین کار را در زبان انگلیسی انجام میدهیم.

    «جمله معلوم»  Ali send the email

 «جمله مجهول»  the email was send

 همانطور که در انگلیسی دیدید - درست مثل فارسی خودمان - ابتدا مفعول (the email) را به اول جمله آوردیم. از فعل اسنادی (was) و صفت مفعولی (.p.p) هم استفاده کردیم. بعد از آنکه مفعول را به ابتدای جمله آوردیم، تمام هم و غو فعل مجهول، آوردن یک فعل to be  متناسب با زمان جمله است چون فعل to be در زمان های مختلف صرف می شود ولی p.p. همیشه ثابت است.

خانواده افعال to be عبارتند از:

am - is - are - was - were -be- being - been

 

 A new airport ....................... in this region since 1381

  1. has built
  2. was built
  3. built
  4. has been built

John ......................... his leg and he can't go on holiday

  1. has been broken
  2. was broken
  3. has broken
  4. is broken

برای تهیه کتاب پت و متن کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران