0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

انرژی آزمون شیمی نهم کدمحصول : 34263

md162355494
وضعیت محصول :
قابل تهیه
270,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
450 g
+
وحید افشار - مسعود جعفری
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رحلی
9786229518052
138
توضیحات این محصول

نمونه ای از پرسش های کتاب انرژی آزمون شیمی نهم 

کدام گزینه درباره ی ملکول آب صحیح است؟

 1. از سه نوع اتم ساخته شده است.
 2. تمام اتم ها در مدار آخر خود 8 الکترون دارند.
 3. در آن، هر اتم هیدروژن با دو پیوند به یک اتم اکسیژن متصل شده است.
 4. در ساختار لوویس آن، چهار الکترون ناپیوندی دیده می شود

کدام گزینه درباره ی دستگاه و فرایند تقطیر نادرست است؟ 

 1. مواد را بر اساس تفاوت نقطه ذوب جدا می کند.
 2. درواقع در این فرایند، عمل تبخیر و معیان پشت سر هم رخ می دهند.
 3. برای جداسازی مایع ها و با توجه به برخی محدودیت ها به کار می رود.
 4. برای جداسازی اجزای محلول جامد در مایع به کار می رود.

کدام گزینه در ارتباط با درشت مولکول ها نادرست است؟ 

 1. هر مولکول از تعداد زیادی اتم ساخته شده است.
 2. هموگلوبین یک درشت ملکول است.
 3. مولکول های تشکیل دهنده ی روغن زیتون، درشت مولکول به شمار می آیند.
 4. زنبورهای عسل، کندوی خود را از درشت ملکول هایی می سازند که ساختار 6 ضلعی دارند.

کدام گزینه درباره ی سلولز درست است؟

 1. اتم های هیتروژن، کربن و نیتروژن دارد.
 2. ملکول های بلند شامل قسمت های حلقوی است.
 3. در این ملکول، اتم های کربن فقط باد اتم های هیدروژن پیوند برقرار کرده اند.
 4. در ساختار گیاهان و جانوران (مثلا در پشم گوسفند) قرار دارد.

 

برای تهیه کتاب انرژی آزمون زیست شناسی کلیک کنید.

 

نظرات کاربران