0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضیات هشتم کدمحصول : 2604

159
وضعیت محصول :
قابل تهیه
770,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
800 g
+
حسین انصاری - سیامک قادر
مبتکران
رحلی
9789640721278
344
توضیحات این محصول

کتاب ریاضیات هشتم مبتکران  فهرست مطالب :
فهرست مطالب :

فصل اول : عددهای صحیح و گویا

فصل دوم : عددهای اول

فصل سوم : چند ضلعی ها

فصل چهارم : جبر و معادله

فصل پنجم : بردار و مختصات

فصل ششم : مثلث

فصل هفتم : توان و جذر

فصل هشتم : آمار و احتمال

فصل نهم : دایره


پرسش های چهارگزینه ای


پاسخ نامه ی کلیدی

پاسخ کوتاه تمرین ها

نظرات کاربران