0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

پرسش های چهارگزینه ای شیمی جامع جلد اول کدمحصول : 39394

md8823
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,420,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1050 g
+
نیما سپهری-مهدی براتی-یاسر عبدالهی
خیلی سبز
رحلی
9786222303990
576
توضیحات این محصول

نمونه ای از تست های کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی جامع جلد اول 

 

 

1) چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟
الف) دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و انرژی دارد و اعتقاد دارند که این دو جز نمی توانند به یکدیگر تبدیل شوند.
ب) به مجموعه فعالیت‌های صنعتی گوناگون که در حوزه‌هایی مانند تولید حمل و نقل فراوری غذایی صورت می گیرد صنایع غذایی می گویند.
ج) امروزه روش سنتی تولید مواد غذایی تقریباً کاهش یافته و مواد غذایی اغلب به روش صنعتی تولید می شوند که در آن حجم زیادی آب شیرین استفاده میشود.
د) کاشتن و درو کردن فراورده‌های کشاورزی نخستین انقلاب در کشاورزی که باعث شد انسان ها حبوبات و غلات را به مقدار زیادی تولید کند.
و) پوکی استخوان به دلیل افزایش نامتناسب به برخی مولکولها و یونهای ها در وعده های غذایی به وجود می آید.

 

2) کدام مورد درست است؟
الف) راه های گوناگون دیگری برای تامین انرژی بدن به جز گوارش غذا (چربی ها و قندها) وجود دارد.
ب) مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان بسیار مفید است.
ج) تبدیل ماده به انرژی تنها منبع حیات بخش انرژی در زمین است.
د) سرانه مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف یکسان است.

 

3) کدام موارد از مطالب زیر نادرست اند؟
الف) فرآیندهایی که دمای بدن را کنترل و تنظیم می کنند با آهنگ یکسان در بدن انجام می شوند.
ب) ارزش مواد غذایی در تامین ماده و انرژی مورد نیاز بدن به تقریب یکسان است.
ج) با خوردن چیزی یا عسل میتوان پایین بودن قند و با خوردن اسفناج و عدسی می توان کمبود آهن خون را جبران کرد.
د) انرژی که در اثر اکسایش یک ماده غذایی در بدن آزاد می شود به مقدار و نوع ماده بستگی دارد.
و) بخش عمده اتم ها مولکول و یون های موجود در بدن با خوردن غذا تامین می شوند.

 

4) کدام گزینه در مورد گلوکز نادرست است؟
الف) مجموع ضرایب مواد گازی شکل در واکنش موازنه شده اکسایش کامل آن با شمار پیوندهای کووالانسی ۲ بوتن برابر است.
ب) اکسایش آن در بدن گرماده است و دمای واکنش دهنده ها پیش از آغاز واکنش از دمای فراورده ها پس از پایان واکنش بیشتر است.
ج) یکی از فرآورده های تولید شده در تخمیر بی هوازی آن در معادله واکنش اکسایش آن هم دیده می شود.
د) سرعت واکنش سوختن مقدار معینی گلوکز در شرایط یکسان از سرعت اکسایش آن بیشتر است.

 

5) کدام عبارت نادرست است؟
الف) ذره های سازنده مواد افزون و جنبش‌های نامنظم با یکدیگر برهمکنش نیز دارند
ب) در دما و فشار معین مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ذرات سازنده ماده را مختل های انرژی یا آنتالپی آن ماده می گویند.
ج) از آنجایی که تغییر حالت فیزیکی مواد باعث تغییر ماهیت مواد نمی شود با تغییر حالت فیزیکی آنتالپی مواد تغییر نمی کند.

د) هر سامانه در زمان و فشار ثابت آنتالپی معینی دارد که می‌توانند با انجام واکنش شیمیایی آن را کاهش یا افزایش دهد. 

 

برای تهیه کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی جامع جلد دوم کلیک نمایید. 

نظرات کاربران