0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

زیست شناسی جامع جلد اول کدمحصول : 39376

md8855
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,050,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
730 g
+
پوریا خیر اندیش - فرزام فرهمند نیا
خیلی سبز
رحلی
9786222304041
394
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب زیست شناسی جامع جلد اول 

  •  سوال:

 

 

 

1) کدام عبارت در مورد تنها گروه گیاهان که قادر به تولید گل هستند درست است؟
الف) بر خلاف برخی گیاهان بدون آوند در جای خود ثابت هستند.
ب) سه نوع سامانه بافتی متمایز در برش عرضی برگ آنها دیده می شود.
ج) برخلاف بیشتر این گیاهان روی زمین از طریق دانه تولید مثل می نمایند.
د) به کمک سرلاد نخستین قادر به تولید ساقه هایی با قطر بسیار زیاد هستند.

 

2) درخت آکاسیا در دوره زایشی خود، .............................................. .
الف) نمی‌تواند با رهاسازی نوعی ترکیب شیمیایی جانوران گرده افشان را به سمت خود بکشاند.
ب) به کمک مورچه‌های همزیست خود گیاهان دارزی را مورد حمله قرار می‌دهد.
ج) می‌تواند به کمک مورچه های همزیست خود گردافشانی کند.
د) قدرت دفاعی کمتری در برابر گیاه خواران دارد.

 

3) کدام عبارت صحیح است؟
الف) گیاه آکاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی مورچه ها را از خود فراری می دهد.
ب) گیاه آکاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی مانع حمله زنبورها به مورچه ها شوند.
ج) مورچه ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی شروع به خوردن برگهای درخت آکاسیا می کند.
د) مورچه ها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی توجه زنبورهای گرده افشان را به سمت گیاه آکاسیا می‌کنند.

 

4) با توجه به فرایند های تولید نیتروژن قابل جذب برای گیاهان کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل می‌کند؟ «به طور معمول هر........................................... در خاک، قطعاً................................................ .»
الف) ترکیب نیتروژن دار قابل جذب _ توسط باکتریهای نیترات ساز تولید می شود.
ب) یون آمونیوم موجود _ توسط باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن تولید می‌شود.
ج) باکتری تثبیت کننده نیتروژن _ مواد آلی مورد نیاز خود را از ریشه گیاه دریافت می‌کند.
د) باکتری آمونیاک ساز _ با تجزیه مواد آلی ماده مصرفی باکتریهای نیترات ساز را تامین می‌کند.

 

5) کدام گزینه در مورد گیاهان نادرست است؟

الف) میتوان از دانه های روغنی به منظور تولید سوخت زیستی گیاهی استفاده کرد.

ب) گیاهان خودرو می توانند در مدتی نسبتاً کوتاه دانه و میوه تولید کند.

ج) کمبود مواد آلی در گیاه می تواند منجر به حذف بعضی دانه‌ها شود.

د) گروه کوچکی از گیاهان با قارچ ها رابطه همزیستی برقرار میکنند.

 

 

 

برای تهیه کتاب زیست شناسی پایه جلد اول کلیک نمایید.

 

 

 

 

نظرات کاربران