0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

جامع شیمی پایه کدمحصول : 39223

md774
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,110,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1280 g
+
مسعود جعفری - مسعود علوی امامی - امیرحسین معروفی
الگو
رحلی
9786226390309
468
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب جامع شیمی پایه 

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف ) در واکنش های شیمیایی از بین می‌رود و اتمی هم به وجود نمی‌آید.

ب ) که انجام واکنش شیمیایی شیوه اتصال اتم ها به یکدیگر تغییر میکند.

ج ) در یک واکنش شیمیایی جرم مواد شرکت کننده همواره ثابت است.

د ) در یک واکنش شیمیایی پس از انجام واکنش نسبت شمار اتم ها دستخوش تغییر می شود.

 

عبارت بیان شده در همه گزینه های زیر درست است به جز...................................

الف ) امروزه در صنعت با بسته بندی مناسب میتوان زمان ماندگاری مواد غذایی را افزایش داد.

ب ) نیتروژن اکسیژن و کربن دی اکسید از جمله گاز های هواکره هستند که در زندگی روزانه نقش حیاتی دارند.

ج ) از گاز نیتروژن در بسته بندی مواد خوراکی و نگهداری نمونه های بیولوژیکی در پزشکی استفاده می شود.

د ) هواکره می تواند منبع ارزشمندی برای تهیه همه گازها باشد.

 

کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف ) حدود ۵۰ درصد از جرم هواکره در نزدیک ترین لایه به زمین که همان تروپوسفر است قرار دارد.

ب ) مقدار رطوبت هوا در ساعات مختلف شبانه‌روز یکسان اما در روزهای مختلف و در مکان های مختلف متفاوت است.

ج ) بررسی‌های دانشمندان نشان می‌دهد که از ۲۰۰ میلیون سال پیش تاکنون نسبت گازهای سازنده هوا کره ثابت مانده است.

د ) با افزایش ارتفاع از سطح زمین ابتدا هواکره رقیق‌تر شده سپس غلیظ‌تر و در نهایت در لایه های انتهایی مجدداً رقیق می گردد.

 

کدام گزینه درباره تقطیر جزء به جزء هوای مایع نادرست است؟

الف ) تقطیر جز به جز هوای مایع روش مناسبی برای تهیه گاز های نیتروژن اکسیژن و آرگون در صنعت است.

ب ) در این فرآیند نخست هوا را از صافی های عبور می‌دهند تا گرد وغبار آن گرفته شود.

ج ) در این فرآیند با کاهش فشار دمای هوا را پیوسته تا دمای ۲۰۰-  درجه سانتیگراد کاهش می دهند.

د ) در دمای ۰ درجه سانتی گراد رطوبت هوا و در دمای ۷۸- درجه سانتیگراد است گاز کربن دی اکسید به صورت جامد از مخلوط جدا میشود.

 

 

 

برای تهیه کتاب شیمی جامع کنکور آی کیو پلاس کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران