0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی هفتم کدمحصول : 13871

c40
وضعیت محصول :
قابل تهیه
370,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
380 g
+
زهره دانایی
علامه حلی
رحلی
9786007755532
188
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی هفتم

 

حل مساله یکی از مهارت های اساسی در ریاضی است که خوب است در همه ساعت هایی که به ریاضی میپردازیم مورد استفاده قرار گیرد.

در فصل اول کتاب درسی ریاضی هفتم توجه ویژه ای به حل مسئله و راهبردهای آن شده است. پیام اصلی این توجه این است که حل مساله یادگرفتنی است! یعنی هرکس می تواند مهارت خود را در حل مساله افزایش دهد. 

تکنیکی که در کتابهای درسی برای این منظور پیشنهاد شده است، آشنایی با راهبرد های حل مسئله و به کارگیری آن ها در حل مساله های آشنااست. پیشنهاداین قسمت: وقتی به مساله ای برخوردید که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، ابتدا مساله را خوب بخوانید. همه روایای آن را بررسی کنید. حتی میوانید آن را با بیان حودتان بازگو کنید.در قدم بعدی به راه حل های ممکن فکر کنید. اگر میتوانید، شکل ساده ای رسم کنیدیا مساله را به شکل ساده تر در بیاورید آن را به مراحل مختلف خرد کنید و ... . به طور خلاصه از راهبرد مناسب استفاده کنید تا مساله را حل کنید. سپس برگردید و درستی پاسختان را بررسی کنید و در صورت لزوم راه حل را صلاح نمایید.

مثال:

لاکی و دوست اش مشغول تقسیم کردن تعدادی حبه قند هستند. اول لاکی شروع میکندو 5 قند بر میدارد. پس از آن، هر کدام در نوبت خود تعداری قند برمیدارند که از تعداد قبلی یکی بیشتر باشد. اگر در یک نوبت تعداد قندهایی که قرار است برداشته شود، بیشتر از قندهای باقی مانده باشد، کلشان برداشته میشود. پس از تمام شدن قند ها تعداد قندهایی که لاکی جمع کرده است، 101 است. در این صورت تعداد قندها در ابتدا چند تا بوده است؟

1) 101      2) 104     3) 200     4) 205

الگویابی

اعداد طبیعی مقابل را در نظر بگیریدد. ... و4 و 3 و 2 و 1 ما میدانیم اعداد بعدی 10 و 11 و 12 و ... هستند. ما قادر هستیم این اعدا را ادامه دهیم چون میدانیم که این اعداد با یک قاعده خاص جلو می روند.

به فرم اعدا طبیعی ، اعداد متوالی می گوییم.

مثال: دنباله اعداد زوج: ...و 8 و 6 و4 و 2 قاعده: شروع با عدد 2 و سپس هر عدد را با 2 جمع میکنیم که عدد بعدی به دست بیاید. یا ضرب اعداد طبیعی در عدد 2.

مثال: دنباله اعدادفرد : ... و 9 و 7 و 5 و 3 و 1 شوع با اعداد 1 ، سپس عدد را با 2 جمع میکنیم که عدد بعدی به دست بیاید. یا 1 واحد از هر یک از اعداد دنباله اعدا زوج کم میکنیم

 

برای تهیه کتاب IQ ریاضی هفتم کلیک نمایید.

نظرات کاربران