0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

فارسی هفتم پرسمان کدمحصول : 25022

app163
وضعیت محصول :
قابل تهیه
390,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
360 g
+
سعید قدردان
گاج
رحلی
9786003592414
136
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب فارسی هفتم پرسمان 

 

1- در کدام گزینه فقط دو واژه غیر ساده وجود دارد ؟

الف) شاگردان - فراموش - شکوهمند - ابدی                                                                  ب) بازنشستگی - شیشه - استوار - دیوار 

ج ) رودخانه - مهم ت رین - نمایشگاه - افکار                                                                   د) آهنی - حقایق - خوشحال - فرهنگ 

 

2- « اضاعه افرصه غصه  » یعنی : 

الف ) اضافه فرصت ها را باید با فکر کردن سپری کرد . 

ب ) ضایع کردن فرصت ها ، باعث غصه و ناراحتی است . 

ج ) غصه از دست رفتن فرصت ها را نباید خورد. 

د ) غم و غصه ، فرصت ها را از بین م یبرد . 

 

3- همه ی گزینه ها کنایه هستند به جز گزینه ...............

الف) گوشش به این حرف ها بدهکار نیست .                                              ب) با این کارهایت جگرم را خون کردی.

ج) چپ چپ به او نگاه کرد .                                                                     د) حرف هایش را به سختی گفت . 

 

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

الف) محو و نا پدید - یک خرده خوردنی - روضه عزا - بغض و کینه 

ب )  اعتراض و تظاهرات - رهبر نهضت - مرجعیت شیعه - حوضه علمیه 

ج ) محبوب و مایه افتخار - پل صراط - عذر خواهی و پوزش - این بغل مغل ها 

د ) تسویه حساب - مرخصی و آزادی - ثواب کار خوب - میراث گران بها 

 

5- کدام گزینه درست است ؟ 

الف) واژه مشخص شده در جمله « ایران به فرزندانش می بالد . » مسند نامیده می شود . 

ب ) اصلی ترین بخش جمله « برف ، همه جا را پوشانده است . » کلمه برف است.

ج ) واژه های « نصیحت و صحیح » و کلمات « نوع و ممنوع » هم خانواده هستند . 

د ) در جمله « دستانش را دراز کرده بود . » ضمیر پیوسته به کار رفته است

 

برای تهیه کتاب فارسی هفتم سیر تا پیاز کلیک کنید.

نظرات کاربران