0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

فارسی ششم پرسمان کدمحصول : 37871

app164
وضعیت محصول :
قابل تهیه
490,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
480 g
+
سعید قدردان - مهناز عربیانی
گاج
رحلی
9786003599352
184
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب فارسی ششم پرسمان  

 

 1- در کدام مصراع منادا نیامده است ؟

الف ) با وفایی همچو خاک.... / ای وطن                                                    ب ) خداوندا به فریاد دلم رس 

ج) ای تو میراث نیاکان ، ای زبان مادری                                                      د) خوشا آنان که دایم در نمازند 

 

2- کدام گزینه ضرب المثل است ؟

الف) شهید چون شقایق سرخ است .                                                    ب) با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز 

ج) فرو ریخت چون رود ، خون از برش                                                       د) دریاقلی ! به وسعت دریاست نام تو 

3- کلمه های زیر را در جای مناسب قرار دهید . 

مشفق - ناگریزند - یکدل - سازگاری - احسان - اندیشه 

 

بدان ای پسر که مردمان  تا زنده اند از دوستان ................. پس به کار دوستان ............... کن و دوستی ایشان به مردمی و ................. تازه دار . با آنان نیکویی و ............ کن و به ایشان ............... باش تا چون از تو مردمی ببینند ، دوست ................... شوند . 

 

4- شعر شیر خدا سروده ی کیست ؟

الف) محمد تقی ملک الشعرای بهار                                                         ب) محمد حسین بهجت تبریزی

ج) مصلح الدین سعدی شیرازی                                                              د) ابوالقاسم حالت 

 

5- در کدام گزینه واژه ی « جمع » وجود ندارد . 

الف) چو خواهی که نامت بود جاودان                                            مکن نام نیک بزرگان ، نهان 

ب) دعا دستور قرآن مبین است                                                  سلاح انبیا و مومنین است 

ج) خدا را یافتم در جمله اشیا                                                    ز بود خویش دیدم من هویدا 

د ) نه محقق بود نه دانشمند                                                     چارپایی ، بر او کتابی چند

 

6- در کدام گزینه تشبیه وجود دارد ؟

الف ) دهقان چو تنور خود از این هیمه بر افروخت                                                   ب) آن شاخ که سر بر کشد میوه نیارد

ج)چو سیراب خواهی شدن ز آب جوی                                                                د) کلید گنج سعادت بود دعای سحر 

 

برای تهیه کتاب فارسی ششم دبستان کارپوچینو کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران