0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی سوم سیر تا پیاز کدمحصول : 25241

app169
وضعیت محصول :
قابل تهیه
590,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
870 g
+
مینا رضائی
گاج
رحلی
9786003593152
240
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی سوم سیر تا پیاز

 

حل مسئله ( راهبرد حدس و آزمایش ) 

برخی از مسائل را نمی توان به صورت مستقیم حل کرد و برای حل آن باید از راهبرد حدس و آزمایش استفاده کنیم . به این صورت که ابتدا را به صورت نمادین نوشته و سپس با توجه به اطلاعات مسئله ( داده ) ، پاسخ ها را حدس زده و بعد هر کدام را امتحان و آزمایش می کنیم . گاهی برای رسیدن به پاسخ یک مسئله ، یک حدس و گاهی چند حدس لازم است . به طور کلی تمام حالت هایی را که مورد نظر ما نیست حذف کرده و پاسخ درست را به دست می آوریم . 

 

1- جاهای خالی را با استفاده از کلمات یا اعداد مناسب پر کنید . 

الف ) 420 ، یعنی 42 تا ...................... تا .

ب ) فصل تابستان .................... روز است . 

ج ) در تقسیم اگر باقی مانده صفر شود ، مقسوم علیه بر مقسوم علیه ........................ است .

چ ) یک تقسیم زمانی کامل و صحیح است که ............ از .................... کوچک تر باشد . 

ح ) یک ساعت .............. تا 5 دقیقه است . 

خ ) حاصل ضرب هر عدد در ............. برابر است با صفر . 

د ) یک استوانه از یک مستطیل و ................... دایره ساخته می شود . 

ذ ) یک نمودار تصویری .................. محور داد . 

 

2- اندازه ی عرض مستطیلی 2 سانتی متر و طول آن 3 واحد بیشتر از عرض آن است . مساحت مستطیل چند سانتی متر است ؟

الف) به ترتیب جمع و ضرب                                                ب ) به ترتیب ضرب و جمع

ج ) به ترتیب جمع و تفریق                                                 د ) به ترتیب تقسیم و تفریق 

 

3- کدام عبارت زیر ، گسترده ی عدد 9708 است ؟

الف ) 8+700+9000                                                  ب ) 708+900                                            ج ) 8+70+9000                                          د) 80+700+9000

 

4-یک دسته ی هزار تایی چگونه می تواند ساخته شود ؟

الف) صد تا صدتایی                                                 ب ) صد تا یکی                                             ج )ده تا ده تایی                                          د ) ده تا صد تایی

 

برای تهیه کتاب IQ سوم ابتدایی کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران