0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی دوم سیر تا پیاز کدمحصول : 33377

app170
وضعیت محصول :
قابل تهیه
590,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
520 g
+
نیلوفر حاجیلو-نرجس تیمناک-مینا رضایی
گاج
رحلی
9786003597716
200
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی دوم سیر تا پیاز  

 

1- برای به دست آوردن تفریق 320-940 با استفاده از جدول 10تا 10تا ، با شروع از عدد 940 چگونه در جدول حرکت می کنیم ؟ 

الف ) 3 ردیف بالا ، 2 خانه به چپ                                                         ب ) 3 ردیف پایین ، 2 خانه به راست 

ج ) 3 ردیف بالا ، 4 خانه به چپ                                                            ج ) 3 ردیف پایین ، 4 خانه به راست 

 

2- جاهای خالی را پر کن . 

الف ) برای مقایسه ی دو عدد سه رقمی ، ابتدا رقم .................... آن ها را مقایسه می کنیم . 

ب ) برای مقایسه ی دو عبارت ، بدون اینکه حاصل طرفین را به دست آوریم ، می توانیم قسمت های .................... را از دو طرف حذف کنیم . 

ج ) عدد 99 از عدد 206 ................. است . 

د ) 9+800  بازی شده عدد ................... است . 

ه ) حاصل جمع 250+560 از عدد 800 ................. است . 

 

3- نیم ساعت بعد از ساعت 10:15 چه زمانی است ؟

الف) یک ربع به 11                                                                        ب ) 10:45 

ج ) 10 و 40 دقیقه                                                                        ه ) گزینه ی الف و ب 

 

4- کدام گزینه درست است ؟ 

الف) اندازه ی گوشه های هر مثلث با هم برابر است .                             ب ) تعداد ضلع های مربع و مثلث با هم برابر است . 

ج)  در مستطیل اندازه ی تمام ضلع ها با هم برابر هستند .                       د ) مربع 4 گوشه ی برابر دارد .

 

5- کدام گزینه 380 سانتی متر را نشان می دهد ؟

الف) 300 متر و 80 سانتی متر                                                          ب ) 3 متر و 80 سانتی متر

ج ) 3 سانتی متر و 80 میلی متر                                                        د ) 3 متر و 8 سانتی متر 

 

برای تهیه کتاب ریاضی دوم دبستان کارپوچینو کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران