0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی ششم دبستان کارپوچینو کدمحصول : 30824

app191
وضعیت محصول :
قابل تهیه
650,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
530 g
+
فاطمه مصدقی
گاج
رحلی
9786003595323
224
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی ششم دبستان کارپوچینو 

 

1- اعداد خواسته شده در هر قسمت را بنویسید : 

الف) کوچک ترین عدد دو رقمی بخش پذیر بر 3 : 

ب ) بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 3 و 2 :

ج ) کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5 و 2 : 

د ) بزرگ ترین عدد دو رقمی بخش پذیر بر 3 و 5 : 

 

2- جاهای خالی را با واحد های مناسب طول کنید تا یک عبارت درست به به دست آید .

الف) قد احمد 176 .................... است .

ب ) عرض کلاس 3/5 ................ است . 

ج ) فاصله تهران تا کرج 35 .............. است . 

د ) طول تخته ی کلاس 0/0018 ................ است . 

 

3- جمله های درست و نادرست را مشخص کنید . 

الف) مکمل هر زاویه تند ، یک زاویه ی باز است . 

ب) متمم زاویه ی 26 درجه ، زاویه ی 25 درجه می شود . 

ج ) مکمل متمم زاویه ی 72 درجه ، 162 درجه می شود . 

چ) نسبت جرم هر فرد بر حسب گرم ، به جرم او بر حسب کیلوگرم ثابت است.

ح ) نسبت قد هر فرد با واحد میلی متر به متر ، همیشه 1/100 است . 

 

4- جاهای خالی را با عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید . 

الف)14 دهم ، برابر است با ................... صدم ، بنابراین ..................... = 1/4

ب ) 60 صدم ، برابر است با .................. هزارم ، پس ........................ = 0/60

ج ) نمایش اعشاری کسر 12/52 ................... است .

د ) کسر متعارفی عدد 5/41 برابر است با ............... و عدد اعشاری مساوی با کسر 17/50 ............. است

 

برای تهیه کتاب شاهکار علوم ششم دبستان کلیک نمایید.

نظرات کاربران