0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

ریاضی چهارم دبستان کارپوچینو کدمحصول : 61

app192
وضعیت محصول :
قابل تهیه
690,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g
+
علیرضا رئیسی امجد-اکرم نژاد فلاح-نرجس تیمناک
گاج
رحلی
9786003595309
192
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب ریاضی چهارم دبستان کارپوچینو

 

1- جاهای خالی را کامل کنید . 

الف) 2/3 یک ساعت .................. دقیقه است .

ب) 1/4 ساعت بعد از ساعت 5 ، ساعت ............. : .............. می شود .

ج ) اگر از ساعت 2:20 به اندازه ی 1/2 ساعت جلو برویم ، به ساعت ............. : ................. می رسیم . 

چ ) خمس 45 تا می شود ، ...................... تا.

ح ) نصف ............... تا ، می شود 9 تا.

خ ) ............. ، یعنی 1/3 از هر چیز .

 

2- معراج 7 سال دارد . سن او خمس سن پدرش و ربع سن مادرش است :

الف) سن پدر معراج را حساب کنید .

ب ) سن مادر معراج را حساب کنید . 

ج ) مجموع سن افراد این خانواده چند سال است ؟

 

3- در جشن تولدی ، الهام یک سبد سیب و یک سبد پرتقال آورد ، به طوری که تعداد سیب ها و پرتقال های آن برابر بود . مهمان ها نصف سیب ها و یک سوم پرتقال ها را خوردند . چقدر از میوه  ها در سبد باقی مانده است ؟

الف) نصف میوه ها                                                                      ب ) بیشتر از نصف میوه ها 

ج) کمتر از نصف میوه ها                                                               د) یک سوم میوه ها 

 

4- جمله های درست و نادرست را مشخص کنید . 

الف) خمس عدد 25 با ربع عدد 20 برابر است.

ب ) کیکی را به 7 قسمت مساوی تقسیم کردیم . اکنون می توانیم به 4 نفر ، هر کدام 2 قسمت از این کیک را بدهیم . 

ج ) عدد 324 بر 3 بخش پذیر است .

چ ) عدد 2375 با تقریب رقم هزارگان ، برابر با 2300 است . 

ح ) در مستطیل ضلع های رو به رو بر هم عمودند . 

چ ) در لوزی ، تمام زاویه ها با هم برابرند. 

خ) به هر متوازی الاضلاع که زاویه های آن راست باشند ، مستطیل می گوییم

 

برای تهیه کتاب شاهکار علوم چهارم دبستان کلیک نمایید.

نظرات کاربران