0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار ریاضی هشتم کدمحصول : 2563

app250
وضعیت محصول :
قابل تهیه
550,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g
+
علی اصغر حیدری - مجتبی عارف نسب
کلاغ سپید
رحلی
9786226174299
246
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار ریاضی هشتم

 

1- هر یک از جمله های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید . 

الف) در روش غربال اگر n  عددی اول باشد، اولین مضرب آن که برای اولین بار خط می خورد ، عدد .................... است . 

ب ) در روش غربال اعداد 1 تا 50 ، عدد 42 باید .................. مرتبه خط بخورد. 

ج ) در روش غربال ، ابتدا مضرب های مرکب عدد ، ................... را خط می زنیم . 

د ) برای بررسی اول یا مرکب بودن عدد 71 ، باید عمل تقسیم را تا عدد اول ................. ادامه دهیم . 

 

2- عددهای 61 تا 100 را نوشته و غربال کرده ایم ؟ 

الف) اولین عددی که خط می خورد ، چه عددی است ؟ 

ب ) اولین مضرب 5 که برای اولین بار خط می خورد ، چه عددی است ؟

ج ) عدد 87 با مضرب های کدام عدد خط می خورد ؟ 

د ) همه مضرب های 5 را برای اولین بار خط می خورند ، بنویسید .

 

3- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید . 

الف) اگر خطی بر یکی از دو خط موازی عمود شود ؛ بر دیگری نیز عمود خواهد شد . 

ب) اگر خطی بر دو خط عمود باشد ، آن دو خط با هم موازی اند . 

ج ) از یک نقطه خارج یک خط ، می توان بی شمار خط موازی با آن را رسم کرد . 

د ) فاصله دو خط موازی با یکدیگر ، در همه نقاط با هم برابر است . 

ه ) در هر مثلث متساوی الساقین ، عمود منصف قاعده ، نیمساز زاویه مقابل آن است.

 

4- کدام یک از تعاریف زیر ، بیانگر لوزی نیست ؟ 

الف) متوازی الاضلاعی که ضلع هایش با هم برابرند. 

ب) متوازی الاضلاعی که قطرهایش بر هم عمودند . 

ج ) متوازی الاضلاعی که قطرهایش منصف یکدیگرند.

د ) متوازی الاضلاعی که قطرهایش نیمساز زاویه های آن هستند . 

 

برای تهیه کتاب مطالعات اجتماعی هشتم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران