0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار علوم ششم دبستان کدمحصول : 7738

app256
وضعیت محصول :
قابل تهیه
450,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
360 g
+
زهرا گیاه تازه
کلاغ سپید
رحلی
9786003596030
136
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار علوم ششم دبستان 

  • نیروی گرانشی 

در درس قبل خواندید نیرو اثر متقابل بین دو جسم است ، گاهی اوقات دو جسم برای این که به یکدیگر نیرو وارد کنند ، لازم است با هم تماس  داشته باشند ، اما گاهی اوقات بدون تماس هم بر یک دیگر اثر می گذارند که به این نیروها به ترتیب نیروهای تماسی و غیر تماسی می گویند . 

از نیروهای غیر تماسی می توان به نیروی گرانشی ، نیروی مغناطیسی و نیروی الکتریکی اشاره کرد و نیروهای تماسی مانند اصطکاک ، مقاومت هوا ، رانش و بالابری می باشند . 

حتما این داستان معروف را شنیده اید که نیوتن با افتادن سیب بر سر خود متوجه شد که زمین اجسام را به سمت خود می کشاند . شما نیز وقتی جسمی را رها کنید ، خواهید دید که به سمت زمین می رود . عامل حرکت هم که خواندید نیرو است ، پس زمین به اجسام اطراف خود نیرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد ، به این نیرو ، نیروی جاذبه ی زمین یا نیروی گرانشی می گویند . 

توجه کنید که نیروی گرانشی به همه ی اجسام وارد می شود در واقع علت پایین آمدن قطرات باران و افتادن برگ درختان همین نیرویی است که از طرف زمین به آن ها وارد می شود . 

به نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند وزن آن جسم می گویند ، جهت نیروی وزن یک جسم همواره به سمت مرکزی کره ی زمین است . 

وزن یک جسم را مانند سایر نیروها بانیروسنج اندازه گیری می کنند . وزن جسم یک کیلوگرمی تقریبا برابر 10 نیوتون است. درواقع وزن اجسام یک کیلوگرمی تقریبا برابر 10 نیوتن است . در واقع وزن اجسام رادر کره ی زمین می توان این گونه محاسبه کرد : 

 

10ضربدر جرم مساوی وزن 

عدد 10 ثابت گرانش زمین است و مقدار آن در همه سیاره ها یکسان نیست ، بنابراین مقدار وزن یک جسم هم به مقدار ثابت گرانش و هم به مقدار جرم جسم بستگی دارد . 

جرم یک جسم مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی آن است ویکای اندازه گیری آن کیلوگرم و وسیله ی اندازه گیری آن ترازو است

 

برای تهیه کتاب شاهکار فارسی ششم دبستان کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران