0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار فارسی چهارم دبستان کدمحصول : 34072

app261
وضعیت محصول :
قابل تهیه
390,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
330 g
+
نوشین باباشاه
کلاغ سپید
رحلی
9789651186127
120
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار فارسی چهارم دبستان  

 

1- در کدام گزینه برای ارتباط دادن دو جمله ، نمی توان از «اما » یا « ولی » استفاده کرد ؟ 

الف) من دلم می خواهد به استادیوم بروم . من فردا امتحان دارم  .

ب) هر یک از ما لحظه شماری می کرد . روز استقبال کی می رسد ؟!

ج) گل سرخ بسیارزیبا است .عمرش کوتاه است .

د ) لحظه ای فکر کردم . چیزی به یاد نیامد.

 

2- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

الف) ابرها شروع به گریه کردند.                                                         ب) موج ها خود را به کشتی می کوبیدند.

ج) کشتی با بادبان های بر افراشته ، حرکت کرد.                                    د) موج های خشمگین دریا یکی بعد از دیگری از راه می رسیدند.

 

3- املای کدام واژه با توجه به معنی آن ، درست است ؟

الف) محاجر : هجرت کننده                                                              ب) نظاره کردن : نگاه کردن 

ج) ارقوانی : رنگ قرمز مایل به بنفش                                                 د) انبوح : بسیار ، پر 

 

4-کدام مصرع به صورت مثل در آمده است ؟

الف) نبدی بهتر از تو در مرغان                                                         ب) نیست بالاتر از سیاهی رنگ

ج ) طعمه افتادچون دهان بگشود                                                   د ) گفت : به به ! چقدر زیبایی !

 

5- در کدام گزینه غلط املایی بیشتری دارد ؟ 

الف) فحمیدند بارش گندم بوده است .                                        ب) زاغکی غالب پنیری دید .

ج) گر خوش آواز بودی و خوش خان                                             د ) حاکم به حوش و فهم پسر آفرین گفت و مرد از او معزرت خواست .

 

6- در کدام جمله ، کلمه ی کوتاه شده وجود دارد ؟

الف) سوختم بیچاره را زین گفت خام                                                       ب) سر و صدا خاموش شد.

ج) در کوچکی ، رو به حیاط باز می شود.                                                   د) خیابان آب و جارو شد

 

برای تهیه کتاب پیک آدینه چهارم دبستان کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران