0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار فارسی ششم دبستان کدمحصول : 4444

app184
وضعیت محصول :
قابل تهیه
450,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
370 g
+
ناهید میلانی
کلاغ سپید
رحلی
9786003596023
152
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار فارسی ششم دبستان

 

1-هم خانواده ی کلمات « نصیر ، متحد » به ترتیب کدام است ؟

الف) نصر ، مهد                                                                ب) اتحاد ، ناصر 

ج ) منصور ، وحدت                                                            د ) نصر - اتحاد 

 

2- در کدام  گروه ، همه ی کلمه های داده شده با یک دیگر هم خانواده نیستند ؟ 

الف ) مدرسه ، درس ، تدریس                                             ب ) علم ، عامل ، معلم 

ج ) عدل ، عادل ، عدالت                                                     د ) کشف ، کاشف ، مکتشف 

 

3- در فعل گزینه « فعل » متفاوت است ؟ 

الف) بهار از سردی من یافت گرمی                                     ب ) عروس هستی از من یافت زیور 

ج ) دزد خزان آمد و کالا ربود                                               د ) افتاد ز گیر و دار گردون 

 

4- در کدام گزینه تمام واژه ها جمع است ؟  

الف ) جاودان - روزگاران - یاران                                         ب ) بندگان - یزدان - خان 

ج ) پهلوان - پنهان - خان                                                 د ) بزرگان - مازندران - زابلستان 

 

5-  کدام گزینه درباره ی متن نادرست است ؟

الف) در متن دو کلمه ی متشابه مشاهده می شود .                                  ب) مترادف کلمه های « ترش رویی و عذاب » در متن وجود دارد . 

ج ) در متن از آرایه ی مبالغه استفاده شده است .                                      د ) در متن « حرف ندا و منادا و تشبیه »  وجود دارد

 

برای تهیه کتاب فارسی ششم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران