0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

شاهکار فارسی نهم کدمحصول : 206

app186
وضعیت محصول :
قابل تهیه
550,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
460 g
+
حسین حسینی بیدختی
کلاغ سپید
رحلی
9786003595361
200
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب شاهکار فارسی نهم

 

1- کدام گزینه در مورد « امام محمد غزالی توسی » نادرست است ؟

الف) درنظامیه بغداد کرسی تدریس داشت و بسیاری از علما در محضر درسش حاضر می شدند. 

ب ) کتاب کیمیای سعادت را در امور اخلاقی و دینی به زبان عربی نوشت. 

ج ) لقب غزالی را به خاطر پیشه پدرش که بافندگی بود ، به او داده اند . 

د ) در دوره سلجوقیان می زیست و در طابران توس مدفون است . 

 

2- هسته کدام گروه اسمی نادرست نوشته شده است ؟ 

الف) صنع خدای تعالی ( صنع )                                                                        ب) این دو عالم بزرگ قرن ( عالم ) 

ج) کتاب کیمیای سعادت غزالی ( کتاب )                                                            د) چون دیبای هفت رنگ ( چون ) 

 

3- کدام گروه واژه ها بر اساس الگوی « صفت + اسم +صفت + اسم + اسم + اسم »  ساخته شده ا ست ؟

الف ) نخستین گروه محققان دانشگاه بزرگ صنعتی                                          ب) سه تخته فرش ارزشمند دستباف ایرانی 

ج) بهترین همایش دو روزه مرکز آموزش استان                                                 د ) پنج خودروی سواری قدیمی کهنه 

 

4- در همه گزینه ها به جز .................. نام یکی از بخش های کتاب گلستان سعدی آمده است ؟ 

الف) در فواید خاموشی                                                                           ب) در رضا 

ج) در آداب صحبت                                                                                  د ) در عشق و جوانی 

 

5- هسته ی گروه های اسمی زیر را با خط ، معلوم کنید . 

الف) مهربانترین معلم مدرسه                                              ب ) این دانش آموز کوشاتر                                                       ج ) هر دوکارمند دادگاه                                                        د) همه دانش آموزان کلاس

برای تهیه کتاب فارسی نهم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

نظرات کاربران