0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

IQ فارسی هشتم کدمحصول : 28229

app207
وضعیت محصول :
قابل تهیه
390,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
410 g
+
محسن پورهاجریان
گاج
رحلی
9786003595064
156
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب IQ فارسی هشتم 

 

1-  صائب تبریزی شاعر چه قرنی است و ملک الشعرای دربار کدام سلسله بود ؟

الف ) یازدهم ، صفویه                                ب) دهم ، صفویه                                 ج ) یازدهم، زندیه                                 د ) دهم ، زندیه 

 

2-  کدام گزینه از قالب هایی نیست که صائب تبریزی اشعار بسیار در آن سروده است ؟ 

الف) غزل                                               ب) قصیده                                           ج ) مثنوی                                           د) قطعه                   

 

3-  « صائب تبریزی »  به کدام سرزمین سفر کرد که در شعرش تاثیر گذاشت ؟ 

الف)تبریز                                              ب) افغانستان                                      ج ) هند                                               د) کاشان 

 

4- در کدام گزینه تشبیه وجود ندارد ؟  

الف) قلک ذهن                                     ب ) هیاهوی کلاغ ها                           ج ) کاغذ ذهن                                         د ) رخش پندار 

 

5-  ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟

الف) مکتب خانه                                  ب) کشور داری                                  ج ) آشپز زاده                                           د) شعر خوانی 

 

6-  مفهوم عبارت « لب گزیدن » چیست ؟ 

الف) افسوس و حسرت خوردن                                                            ب ) ترسیدن 

ج ) نگران شدن                                                                                 د ) فکر کردن 

 

برای تهیه کتاب علوم هشتم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

نظرات کاربران