0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

IQ فارسی هفتم کدمحصول : 334

app200
وضعیت محصول :
قابل تهیه
450,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
430 g
+
محسن پورهاجریان
گاج
رحلی
9786003598072
176
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب IQ فارسی هفتم 

 

1- معنای واژه های « زلال ، مهارت ، بصیرت » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف) گوارا ، توانایی ، آگاهی                                                            ب) صاف ، توانایی ، باهوش 

ج ) گوارا ، دانش ، باهوش                                                               د ) خنک ، توانایی ، آگاهی 

 

2- زمان فعل های بیت اول به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف) ماضی ، مضارع ، مضارع ، مضارع                                               ب) ماضی ، ماضی ، مضارع ، مضارع 

ج ) ماضی ، مضارع ، ماضی ، مضارع                                                 د ) مضارع ، ماضی ، ماضی ، مضارع 

 

3 - کدام گزینه مفعول ندارد ؟ 

الف ) به وظایف اسلامی که انسان ها را می سازد عمل کنید . 

ب ) از خداوند ، سلامت و سعادت برای شما نورچشمان آرزو می کنم . 

ج ) شما آن بت شکنی هستید که نمازهای شبتان ترک نشده است . 

د ) کاش شما عزیزان مرا نصیحت می کردید که محتاج آنم . 

 

4- معنای واژه های « معبود ، وجد ، معاصر » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟ 

الف) خداوند ، شور و هیجان ، هم زبان                                                       ب) پاک و بی عیب ، خوشی فراوان ، هم دوره 

ج ) خداوند ، شور و هیجان ، هم دوره                                                         د) پاک و بی عیب ، تعجب ، هم عصر 

 

5- معنای واژه « روضه » در کدام گزینه متفاوت است ؟

الف) ای جان ، سوی جانان رو ، در حلقه مردان رو                                         در روضه و بستان رو ، کز هستی خود جستی

ب) به روضه ای که در او صد هزار گل می رست                                           به جای میوه و گل ، خار و سنگ و هامون است 

ج ) هشدار ، که گر وسوسه ی عقل کنی گوش                                           آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

د ) سایه جان رفتنی استیم ،بمانیم که چه ؟                                               زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه ؟                     

 

برای تهیه کتاب مطالعات اجتماعی هفتم سیر تا پیاز کلیک نمایید.

نظرات کاربران