0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

کتاب IQ هندسه جامع کنکور کدمحصول : 3894

md88891
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,250,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1250 g
+
فرزاد زمانی نژاد - حمید رضا پردازی مقدم
گاج
رحلی
9786220303763
510
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب IQ هندسه جامع کنکور

 

1- کدام گزینه درست است ؟

الف) اگر صفحه ای با یکی از دو خط موازی ، موازی باشد ، با دیگری هم موازی یا شامل آن است .

ب ) اگر صفحه ای با یکی از دو خط موازی ، موازی باشد ، با دیگری هم موازی یا بر آن منطبق است . 

ج ) اگر صفحه ای با یکی از دو خط موازی ، موازی باشد ، با دیگری هم موازی یا بر آن منطبق نیست . 

د ) هر سه گزینه 

 

2- چند مورد از عبارت های زیر ، گزاره محسوب می شود ؟ 

الف) خورشید ، یک سیاره است .                                                               ب) آیا به درس خواندن ، علاقه مندی ؟

ج ) ای کاش در امتحان موفق شوم .                                                            د) مجموع دو عدد زوج ؛ عددی زوج است . 

 

3- کدام یک از قضیه های زیر را نمی توان به صورت یک قضیه دو شرطی نوشت ؟ 

الف) در مثلث متساوی الساقین ، میانه و ارتفاع وارد بر قاعده ، بر هم منطبق اند . 

ب ) مثلثی که سه ضلع برابر داشته باشد سه زاویه برابر دارد . 

ج ) اگر دو ضلع مثلثی برابر باشند ، ارتفاع های وارد بر آن ها با یکدیگر برابرند. 

د ) مساحت های دو مثلث هم نهشت ، یکسان است . 

 

4- در صفحه ، مکان هندسی مرکزی دایره هایی که بر دو خط متقاطع I , Iُ مماس باشند ، کدام است ؟ 

الف) یک خط                                                                         ب) دو خط موازی

ج ) دو خط متقاطع ( به جز یک نقطه )                                         د ) دو خط عمود بر هم ( به جز یک نقطه ) 

 

5- مثلث قائم الزاویه ای در صفحه ، مفروض است . چند نقطه روی اضلاع قائمه این مثلث به وجود دارد که از وتر رآس قائمه ، به یک فاصله باشد ؟ 

الف) یک                                            ب ) دو                                                    ج) صفر                                                            د) بی شمار

 

برای تهیه کتاب فارسی جامع کنکور آی کیو پلاس کلیک نمایید.

نظرات کاربران