0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

فارسی جامع کنکور آی کیو پلاس کدمحصول : 29

app42
وضعیت محصول :
غیر فعال
1,490,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1760 g
یافت نشد
رضا اسماعیلی - سید علی مرتضوی باروق
گاج
رحلی
9786220303893
832
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب فارسی جامع کنکور آی کیو پلاس 

 

1- کدام بیت فاقد « نقش تبعی » است ؟

الف) در بوستان ، حریفان مانند لاله و گل                                                 هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاران 

ب ) ما دلشدگان ، خسرو شیرین پناهیم                                                 ما کشته آن مه رخ شیرین کلامیم 

ج ) چنان مستم ، چنان مستم من امشب                                              که از چنبر برون جستم من امشبم 

د ) هرچند دراز کرده بد گوی ، زبان                                                        ای چشم و چراغ عاشقان گوش مکن 

 

2- آرایه ی مقابل کدام بیت نادرست است ؟

الف) غلام آن سبک روحم که با من سر گران دارد                                   جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد ( حس آمیزی )

ب ) مرا گر دوستی با او به دوزخ می برد شاید                                       به نقداندر بهشت است آن که یاری مهربان دارد . ( تضاد ) 

ج ) به تشویش قیامت در که یار از یار بگریزد                                          محب از خاک برخیزد ، محبت هم چنان دارد ( جناس همسان ) 

د ) محبت با کسی دارم کز او با خود نمی آیم                                        چو بلبل کز نشاط گل ، فراغ آشیان دارد . ( تشبیه ) 

 

3- کدام واژه ها به ترتیب « اسم وندی ، صفت وندی و صفت وندی - مرکب » اند ؟ 

الف) بی تاب ، جوشش ، مشک به دوش                                             ب) شکسته ، بی درد ، خطر کننده 

ج ) تشنگی ، پر گشوده ، نیلی پوش                                                   د ) عرشیان ، علمی ، دست بسته 

 

4-واژه « کرامت » دارای همه معانی زیر است به جز ...............

الف) بزرگی                                            ب ) سخاوت                                               ج ) صدرات                                                     د)  ارجمندی

 

5- معانی « افسار ، بالا پوش ، سینه ، بزرگی »  به ترتیب ، مربوط به واژه های کدام گزینه است ؟ 

الف) لگام - خلعت - صدر - شرافت                                                      ب) لگام - ردا - صدر - کرامت 

ج ) عنان - ردا - طبق - شرافت                                                           د )عنان - حامعه کوتاه - دل - کرامت

 

برای تهیه کتاب ادبیات موضوعی کامل میکرو طلایی کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران