0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

دین و زندگی دوازدهم میکرو کنکور 99 کدمحصول : 37463

m_m_d60
وضعیت محصول :
قابل تهیه
590,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
530 g
+
علیرضا دلشاد - علی اکبر آخوندی - محسن کلهری
گاج
رحلی
9786220303725
208
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب دین و زندگی دوازدهم میکرو کنکور 99 

  • هستی بخش

1) اندیشه: جوانه بذری در ذهن - ریشه در دل و قلب - ظهور به صورت اعمال

2) طروات بخش بهار جوانی - شکوفا کننده استعدادها - نوید بخش امید به آینده ای زیباتر

افضل العباده ادمان التفکر فی الله و فی قدرته : برترین عبادت اندیشیدن مدارم درباره خداو قدرت اوست.

پیام: اندیشه مستمر درباره هستی و کیستی خداوند سبب شکوفایی استعدادها و امید به آینده می شود. برترین عبادات تفکر درباره هستی و صفات خداوند است.

شناخت اولیه خداوند: الف) یافتن و درک حضور خدا- براساس فطرت (فطرت خدایی) - ب) پیشتیبانی و هدایت جهان و مددرسانی به موجودات توسط آفریننده ای حکیم (برهان نظم و حکمت )

دعوت قرآن کریم: الف) به معرفت عمیق تر درباره خدا - ب) نشان دادن راه های گوناگون برا درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او

یکی از راه های شناخت خدا: به همراه معرفتی عمیق تر: تفکر درباره نیازمند بودن جهان در پیدایش 

  • ویژگی های مخلوقات

الف) اگر به خود نظر کنیم- پدیده وجود و هستی مان از خودمان نیست.

ب) اگر به اشیا پیرامون نظر کنیم - آن ها نیز پدیده می یابیم - وجودشان از خودشان نبود و نیست.

  • ضرورت نیاز به هستی بخش

پدیده ها: وجودشان از خودشان نیست- برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده هستند.

نیاز به پدیدآورنده ای که - خود پدیده نباشد: وجودش از خودش باشد (هستی = ذات)

ذات نایافته از هستی بخش      چون تواند که بود هستی بخش

خشک ابری که بود زآب تهی     ناید از روی صفت آب دهی

ویژگی های هستی بخش: یک موجود فقط در یک صورت نیازمند به دیگری نیست - ذاتا موجود باشد- همواره بوده و همواره خواهد بود.

نتیجه گیری : ما و همه موجودات جهان نیازمند با آفریننده ای برای هست شدن هستیم که (خودش پدیده نباشد. سرچشمه هستی باشد. = خدا)

 

برای تهیه کتاب دین و زندگی جامع جلد اول دهم و یازدهم کنکور 99 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران