0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

زیست دوازدهم میکرو کنکور 99 کدمحصول : 37546

m_m_d59
وضعیت محصول :
قابل تهیه
990,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1100 g
+
حمیدرضا زارع
گاج
رحلی
9789651185410
416
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب زیست دوازدهم میکرو کنکور 99

 

باکتری های کپسول دار و بدون کپسول 

باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، یک باکتری کروی است. تنها تفاوت ظاهری باکتری کپسول دار و بدون کپسول مربوط به وجود کپسول در باکتری کپسول دار است. باکتری با کمک کپسول، کپسول میتواند به سطوح مختلف بچسبد.

آزمایشات گریفت

باکتری های کپسول دار و بدون کپسول کروی هستند. گرما باعث کشته شدن باکتری میشود اما نمی تواند کپسول را از بین ببرد. موش ها فقط زمانی می میرند که باکتری کپسول دار زنده و یا کپسول دار کشته شده + بدون کپسول زنده به آن تزریق شود.

اجزای یک نوکلئوتید

هر نوکلوئید از سه بخش تشکیل شده است: 1- باز آلی 2- قند پنج کربنی و 3- گروه فسفات . مولکول های قندی در RNA و DNA متفاوت است. در RNA قند ریبوز وجود دارد که نسبت به دئوکسی ریبوز در DNA یک اکسیژن بیشتر دارد. قند پنج کربنی با باز الی و فسفات یک پیوند کووالانسی (اشتراکی) دارد. 

تشکیل رشته نوکلئیک اسید

در هر پیوند فسفودی استر دو پیوند قند- فسفات وجود دارد. پیوند فسفودی استر ، بین یک گروه فسفات و دو مولکول قندی تشکیل میشود. د ریک انتهای رشته ی نوکلئیک اسید ، گروه فسفات و در انتهای دیگر گروه هیدروکسیل OH وجود دارد.

دنای دو رشته و رنای تک رشته ای 

در RNA به جای باز آلی تیمین موجود در DNA  باز آلی یوراسیل وجود دارد. هر دو باز مکمل باز آدنین هستند. هر مولکول DNA  از دو رشته تشکیل شده است که در آن بازهای مکمل با یکدیگر پیوند هیدروژنی تشکیل میدهند. در مولکول RNA نیز ممکن است بخش هایی از RNA بر روی خود پیچ و تاب بخورد و با تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل، بخش های دو رشته ای تشکیل شود.

مدل مارپیچ دورشته ای دنا

در مارپیچ DNA  رشته های DNA دور یک محور فرضی پیچیده اند. در مولکول DNA  باز A  در مقابل باز T قرار میگیرد. باز G نیز در مقابل C قرار دارد.

 

برای تهیه کتاب مکمل این کتاب با عنوان زیست پایه میکرو کنکور 99 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران