0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

هندسه جامع میکرو کنکور 99 کدمحصول : 37541

m_m_d41
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,150,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1530 g
+
رضا شریف خطیبی - خشایار کاویان پور - علیرضا شریف خطیبی
گاج
رحلی
9789651185380
560
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب هندسه جامع میکرو کنکور 99 

  • عمل های مقدماتی روی ماتریس ها و تساوی ماتریس ها

تساوی ماتریس: دو ماتریس هم مرتبه هنگامی با هم برابرند که درایه های متناظر در دو ماتریس با هم برابر باشند.

جمع و تفریق دو ماتریس: به شرطی که ماتریس های مورد نظر هم مرتبه باشند، میتوانیم درایه های متناظر در ماتریس ها را با جمع یا از هم کم کنیم لازم به ذکر است که ویژگی های جمع و تفریق ماتریسی شبیه به جمع و تفریق اعدا حقیقی است.

جمع ماتریس خاصیت جابه جایی دارد:    A+B=B+A

تفریق ماتریس ها خاصیت جابه جایی ندارد:      A-B=B-A

جمع ماتریس ها خاصیت شرکت پذیری دارد:     A+B+A=A+B+C

روش عدد گذاری در محاسبه دترمینان: در بسیاری از اوقات به جای استفاده صرف از روش های بسط، ساروس یا ویژگی های دترمینان ، میتوان به جای مجهولات در داریه های دترمینان عددگذاری کرد و پس از محاسبه پاسخ نهایی ، آن را باگزینه های عددگذاری شده مقایسه نمود. در عددگذاری سعی می کنیم تا حد امکان اعداد کوچک انتخاب کنیم به طوری که با عدد گذاری در گزینه ها، حاصل آن ها هم نشود (وگرنه نمیتوان گزینه درست را تشخیص داد!) توجه کنید که بهتر است اعداد انتخابی را ابتدا در گزینه ها و سپس در صورت سوال قرار دهیم تا اگر گزینه ها تکراری شدند، اعداد انتخابی را عوض کنیم.

 

  • مکان هندسه

مجموعه نقاطی است که همگی دارای ویژگی های مشترکی هستند. یعنی هر نقطه در این مجموعه دارای این ویژگی است و هر نقطه که آن ویژگی را دارد عضو این مجموعه میباشد.

مثال: نک عقربه ثانیه شمار ساعت های عقربه ای ، مجموعه نقاطی از صفحه ساعت را تشکیل میدهند که دارای ویژگی  مشترکی هستند. پس مکان هندسی نقاطی از صفحه که از یک نقطه ثابت مثل O به فاصله R  باشند، یک دایره به مرکز O و به شعاع R است.

مثال: مکان هندسی نقاطی از صفحه را پیدا کنید که از یک خط داده شده مثل 1 به فاصله 2 واحد باشند؟

پاسخ: گام اول: ابتدا تعدادی از نقاطی را که در این ویژگی صدق میکنند، پیدا میکنیم.

گام دوم: با وصل کردن هر مجموعه از نقطه هایی که در طرفین خط 1 قرار دارند؛ دو خط راست حاصل میشود. پس مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط مفروض 1 به فاصله K  هستند دو خط در طرفین 1 و به موازت آن است. 

 

برای تهیه کتاب گسسته و آمار و احتمال میکرو کنکور 99 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران