0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99 کدمحصول : 37539

m_m_d40
وضعیت محصول :
قابل تهیه
750,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
760 g
+
بهروز نادری نژاد - علیرضا ایدلخانی - سعید احمدی - محمد آهنگر
گاج
رحلی
9789651185366
338
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99

  •  سوال

کدام یک از عبارت های زیر در مورد حرکت اتومبیلی که بر روی محور X در حال حرکت است، صحیح نمی باشد؟

1) بردار مکان اتومبیل در هر نقطه، برداری است که از مبدا مختصات به آن نقطه از مسیر متصل میشود.

2) بردار جابه جایی اتومبیل بین دو نقطه از مسیر، برداری است که نقطه ابتدایی و انتهایی مسیر را مستقیما به یکدیگر متصل می کند.

3) بردار جابه جایی اتومبیل بین دو نقطه، برابر تفاضل بردارهای مکان اتومبیل در آن دو نقطه است.

4) مسافت طی شده توسط اتومبیل ، همواره از اندازه جابه جاییآن بزرگ تر می باشد.

 

کدام یک از عبارت های زیر، در رابطه با سرعت متوسط و تندی متوسط یک متحرک که که در بازه زمانی T1 تا T2 بر روی محور X  حرکت میکن، نادرست است؟

1) سرعت متوسط معادل با نسبت مسافت طی شده بر زمان طی کردن این مسافت می باشد.

2) سرعت متوسط یک متحرک، در طی هر بازه زمانی دلخواه ، هم با جابه جایی آن است.

3) سرعت متوسط یک کمیت برداری بوده و تندی متوسط یک کمیت نرده ای است.

4) اگر یک متحرک پس از انجام حرکت های متوالی بر روی محور X، به محل اولیه خود بازگردد، سرعت متوسط آن مخالف صفر است.

 

با توجه به مفاهیم شتاب متوسط و شتاب لحظه ای، کدام یک از عبارت زیر نادرست است؟

1) اگر سرعت متحرک در طول حرکت تغییر کند، حرکت آن شتاب دار است.

2) شتاب متوسط برابر نسبت تغییر سرعت به بازه زمانی است که سرعت تغییر کرده است.

3) اگر بازه زمانی بسیار کوچک شود، شتاب متوسط خیلی نزدیک به شتاب لحظه ای می شود.

4) شتاب متوسط متحرک همواره با سرعت آن هم جهت است.

 

 

برای تهیه جلد پاسخ این کتاب با عنوان پاسخ فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران