0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

پاسخ فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور99 کدمحصول : 37540

m_m_d39
وضعیت محصول :
قابل تهیه
1,200,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1250 g
+
بهروز نادری نژاد - علیرضا ایدلخانی - سعید احمدی - محمد آهنگر
گاج
رحلی
9789651185373
592
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب پاسخ فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور99

  •  مفهوم تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای

تندی متحرک در هر لحظه از زمان یا در هر نقطه از مسیر را، تندی لحظه ای می نامند. اگر در هنگام گزارش تندی لحظه ای، به جهت حرکت متحرک نیز اشاره شود، در واقع سرعت لحظه ای را بیان کرده ایم . برای مثال وقتی درون خودرویی به طرف شمال در حال حرکت باشید و در نقطه ای از مسیر ، عقربه تندی سنج خودروی شما روی 100km/h  و سرعت لحظه ای آن 100km/h به طرف شمال است.

تذکر: برای سادگی و بنا به قراردادی که در کتاب های فیزیک به کار میرود، سرعت لحظه ای و تندی لحظه ای را به ترتیب به صورت سرعت و تندی بیان میکنند همچنین سرعت را که کمیتی برداری است با نماد v و تندی را که برابر اندازه سرعت و کمیتی نرده ای است که با نماد v نشان می دهند.

آشنایی با مفهوم شتاب متوسط:

همانطور که در علوم سال نهم دیدید، هرگاه سرعت حرکت جسمی تغییر کند، حرکت آن شتابدار است. با توجه به این که بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است، تغییر سرعت جسم میتواند مانند شکل 1 ، به دلیل تغییر در اندازه بردار سرعت (تندی) جسم باشد یا مانند شکل 2 میتواند به دلیل تغییر در جهت بردار سرعت آن باشد، یا همچنین میتواند مانند شکل 3 به دلیل تغییر هم زمان در اندازه و جهت بردار سرعت متحرک باشد.

معادله حرکت متحرکی بر روی محور X در SI به صورت X=2T-1 می باشد. در ثانیه اول حرکت، این متحرک........

1) همواره به مبدا نزدیک میشود.          2) ابتدا به مبدا نزدیک و سپس از مبدا دور میشود.

3)همواره از مبدا دور میشود.               4) ابتدا از مبدا دور و سپس به مبدا نزدیک میشود.

 

معادله مکان - زمان متحرکی که بر روی محور X حرکت میکند. در SI به صورت X=2T-4 است. در کدام یک از بازه های زمانی زیر، بردار جابه جایی متحرک با بردار مکان در ابتدای آن بازه زمانی برابر است؟

1) ثانیه 

 

برای تهیه جلد سوال این کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99 کلیک نمایید.

 

نظرات کاربران