0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

پاسخ فیزیک دوازدهم تجربی میکرو کنکور 99 کدمحصول : 37538

m_m_d38
وضعیت محصول :
قابل تهیه
990,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
1170 g
+
بهروز نادری نژاد - علیرضا ایدلخانی - سعید احمدی - محمد آهنگر
گاج
رحلی
9789651185342
503
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب پاسخ فیزیک دوازدهم تجربی میکرو کنکور 99 

 

هرگاه شتاب متحرکی در لحظه های مختلف یکسان باشد، حرکت جسم را حرکت با شتاب ثابت می نامیم. اگرچه حرکت با شتاب ثابت نوع خاصی ار حرکت استولی در زندگی روزمره با حرکت اجسامی که شتاب آن ها ثابت است، زیاد سروکار داریم. جسمی که روی سطح هموار یک سراشیبی در حال لغزیدن است، یا جسمی که در حال سقوط است و اثر مقاومت هوا بر آن ناچیز باشد، دارای حرکت با شتاب ثابت اند. هم چنین خودرویی که پس از سبز شدن چراغ شروع به حرکت میکند یا هواپیمایی که روی باند پرواز حرکت میکند تا به شرایط لازم برای برخاستن برسد، مثال هایی از حرکت با شتاب تقریبا ثابت اند.

دقت: حرکت بالن در هوا دلیل وجود نیروی مقاومت هوای قابل توجه ، یک حرکت با شتاب متغییر است و این موضوع را در فصل دوم بیشتر بررسی خواهیم کرد.

با توجه به مفهوم شتاب در حرکت با شتاب ثابت، تغییرات سرعت د بازه های زمانی مساوی، همواره مقدار ثابتی است. اکون به تحلیل گزینه نادرست می پردازیم:

1) فقط در حرکت یکنواخت بر روی خط راست، مسافت های مساوی در زمان های یکسان پیموده میشود. یعنی به طور مثال مسافت طی شده در ثانیه اول و دوم برابر است. در حرکت با شتاب ثابت ، طی شده در ثانیه های متوالی برابر نیست.

2) در حرکت با شتاب ثابت ، متحرکبر روی یک خط راست حرکت میکند و نمودار مکان - زمان آن یک سهمی است . این موضوع را در ادامه فصل به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

4) هنگامی که گفته میشود شتاب حرکت متحرکی که از حال سکون در مسیر مستقیم شروع به حرکت کرده است برابر 10m/s2 میباشد، یعنی در هر ثانیه مقدار سرعت 10 واحد SI تغییر میکند. بنابراین در حرکت شتاب ثابت، سرعت متحرک ثانیه نیست.

تو شروع بحث می خواهیم یک نگاهی به مفهوم  نیرو داشته باشیم ، شک نکنید که نیرو از مهم ترین مفاهیمی هست که تو فیزیک تعریف میشه و حذفش از فیزیک بسیای از مفاهیم رو از این علم میگیره

 

در مورد مفهوم نیرو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1) اثر نیرو به یک جسم به شکل های مختلف، مانند شروع به حرکت کردن، توقف کم و زیاد شدن اندازه ی سرعت (تندی)، تغییر جهت در سرعت و تغییر شکا و جسم خود را نشان میدهد به عنوان مثال ممکن است جسم ساکن با اعمال نیرو شروع به حرکت کند یا جسم متحرک در اثر اعمال نیرو متوقف شود و یا این که با اعمال نیرو بر روی یک بادکنک ، در آن فرورفتگی ایجاد کنیم.

2) نیرو بر هم کنش (تاثیر) دو جسم بر یکدیگر است و اگر برهم کنش دو جسم بر روی یکدیگر قطع شود، نیرو نیز قطع میشود.

3) برای آن که دوجسم بر یکدیگر نیرو وارد کنند. لزوما نباید با یکدیگر در تماس باشند ، بلکه دو جسم از راه دور نیز میتوانند بر یکدیگر نیرو وارد کنند. به طور مثال دو آهنربای مقابل بر یکدیگر نیرو وارد میکنند، بدون اینکه با هم در تماس باشند.

4) نیرو کمیتی بردای بوده و دارای اندازه و جهت است. یکای اندازه گیری نیرو در SI  نیوتون نام دارد و آن را با N نمایش میدهیم دقت شود که نیرو را نیرو سنج اندازه گیری میکنیم.

5) در درس نیرو از یک پاره خط جهت دار با مقیاس مناسب استفاده میشود. مثلا در شکل مقابل ، وزن در جسم را مشاهده میکنید که با بردارهایی با مقیاس مناسب رسم شده اند.

 

 

برای تهیه جلد اول این کتاب با عنوان فیزیک دوازدهم تجربی میکرو کنکور 99 کلیک نمایید.

نظرات کاربران