0
دسته بندی ها
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ناشران
مؤلفان
کمک درسی

لغت و املا نظام جدید کدمحصول : 36160

md1623558969
وضعیت محصول :
قابل تهیه
510,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
690 g
+
علیرضا عبدالمحمدی
الگو
رقعی
9786007950869
512
توضیحات این محصول

گزیده ای از کتاب لغت و املا نظام جدید 

  •  سوال 

در جمله های، «به خاطرم گذشت که درس و بحث مدرسه را بگذارم و و راه صحراپیش گیرم، زیرا شاگردان چندان بانگ و فریاد می کردند که غلغله ی آن ها به کوی برزن می رفت، آن روز اتاق درس را ابحت و شکوهی فرا گرفته بود و معلم با عینک درشت و ستبر خویش به نوشته ها می نگریست و ترک دوستان، مرا متاثر می کرد. معلم به من گفت: ای فرزند تو را سرزنش نمی کنم، زیرا به قدرت کفایت متنبه شده ای.» املای کدام کلمه غلط است؟

1) ابحت                                                        2) بگذارم                                                        3) ستبر                                                        4) متاثر 

 

در کدام گزینه، املای همه کلمه ها صحیح است؟

الف ) نهالی که در باغ قرص کرده بود، درخت تناوری شده بود.

ب ) گویی درفش ملی ما را به احتزاز در آورده باشند.

پ ) او چهل سال تمام در این حیات زندگی کرده بود.

ت ) آمده بودند تا از خدمتگذاری او قدردانی کنند.

 

در چند بیت از ابیات زیر غلط املایی می بینید؟

خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد                        عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد

جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما                           خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد

از آن ها که خورشید فریادشان                                    دمید از گلوی سحرزادشان 

به رقصی که بی پا و سر می کنند                               چنین نغمه عشق سر می کنند

بی تو می گویند تعطیل است کار عشقبازی                   عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد

1) چهار                                                        2) سه                                                        3) دو                                                        4) یک

 

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

در داستان های اساطیری ایران زهاک و مار دوش بس مطرود و بس خون خوار است. مرداص، پدر وی، فردی پاک صفت بود، اما فرزندش فریب ابلیس را خورد. اهریمن در لباس خالیگر مغز جوانان را به خود وی داد و از آن پس علاج وی مرگ بود. فریدون درفش کاویان را علم کرد و با محظری از میان مردم که در دست داشت غوی بلند سر داد و قیام کرد.

1) چهار                                                        2) سه                                                        3) دو                                                        4) یک

 

با توجه به متن «سر ایشان کبوتری بود که او را مطوقه گفتندی و در طاعت و متاوعت او روزگار گذاشتندی. کطوقه گفت: اگر چه ملالت به کمال رسیده باشد، احمال جانب من جایز نشمری و از ضمیر بدان رخصت نیابی و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی تر، والا طاعنان مجال وقیعت یابند.» کدام واژه درست نوشته شده است؟

1) فراغ                                                        2) احمال                                                        3) متاوعت                                                        4) وقعیت 

 

برای تهیه کتاب دستور زبان فارسی نظام جدید کلیک کنید.

 

نظرات کاربران